„Naujasis gyvenimas“

„Naujasis gyvenimas“, lietuvių karo pabėgėlių periodinis leidinys, ėjęs 1945–48 Miunchene.

Leidinio pobūdis

1945–46 buvo dvisavaitinis religinės kultūros laikraštis, 1947–48 – mėnesinis religinio turinio žurnalas.

Leidėjai

Leido Lietuvių kunigų sąjunga.

Redaktorius

Redaktorius V. Bagdonavičius.

Sklaida

Išėjo 44 numeriai. Tiražas iš pradžių buvo 12 000 egzempliorių, vėliau – 3000 egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką