Naujàsis kùrsas (angl. New Deal), Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės 1933–39 vykdoma politika, kuria stengtasi valstybės vykdoma ūkio kontrole ir reformomis sušvelninti 1929–33 ekonominės krizės padarinius. Naujojo kurso iniciatorius – prezidentas F. D. Rooseveltas (Naujasis kursas buvo pagrindinis demokratų šūkis per 1932 prezidento rinkimų kampaniją).

I etapas

Per pirmąjį Naujojo kurso etapą (1933–35) siekta atkurti ūkį ir suteikti paramą nuo krizės nukentėjusiems šalies gyventojams. 1933 03–06 (vadinamosios 100 dienų) priimta 15 įstatymų, kurie numatė paramą pramonei, žemės ūkiui, transportui, bankams ir priemones, kaip išvengti bedarbystės. Pagal 03 09 įstatymą valstybė ėmė kontroliuoti komercinius bankus. Siekiant padidinti žemės ūkio produkcijos kainas ir fermerių pajamas 05 12 Paramos žemės ūkiui įstatymu įvesta kompensacija už pasėlių plotų ir gyvulių bandos mažinimą. 06 16 įstatymais įsteigta Pramonės atkūrimo ir Viešųjų darbų administracijos (viešiesiems darbams organizuoti išleista apie 10 mlrd. dolerių, kaimo vietovėms elektrifikuoti, keliams tiesti, miškams sodinti ir kitiems darbams įdarbinta apie 8,5 mln. žmonių), numatyta palankiomis sąlygomis teikti kreditus fermeriams.

prezidentas F. D. Rooseveltas pasirašo Ypatingąjį paramos bankams įstatymą (1933 03 09)

II etapas

Per antrąjį Naujojo kurso etapą (1935–39) siekta įgyvendinti socialines ir ekonomines reformas. 1935 Socialinio draudimo įstatymu įvestas socialinis draudimas, įsteigtas Socialinio draudimo biuras. 1935 Darbo santykių įstatymu (vadinamasis Wagnerio aktas) darbuotojams suteikta teisė vienytis į profsąjungas, sudaryti kolektyvines sutartis; įsteigta Nacionalinė darbo santykių taryba. 1938 Darbo jėgos samdymo įstatymu nustatytas darbo užmokesčio minimumas, darbo dienos maksimumas. Kitais įstatymais pertvarkyta mokesčių sistema, siekta riboti monopolijų veiklą.

Viešųjų darbų administracijos įdarbinti darbininkai Lake Merced Parkway bulvaro statybose San Francisco (1934)

Padariniai ir reikšmė

Laisvąją rinką propaguojantys Jungtinių Amerikos Valstijų verslo sluoksnių atstovai kritikavo Naująjį kursą, Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausiasis teismas nutarė, kad kai kurie Naujojo kurso įstatymai prieštarauja konstitucijai. Po tam tikro ūkio pakilimo laikotarpio jau 1937 vėl pasireiškė krizės požymių.

Naujojo kurso politika sustiprino federalinės vyriausybės padėtį ir davė pradžią šiuolaikinei Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymų leidybai ir valstybiniam intervencionizmui. Kai kurios šiuo laikotarpiu įsteigtos institucijos veikė ir nutraukus Naująjį kursą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką