„Naujasis Židinys-Aidai“

„Naujasis Židinys-Aidai“, iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas, einantis nuo 1991 Vilniuje. Pradėtas leisti kaip mėnraštis Naujasis židinys. 1992 susijungė su iš Jungtinių Amerikos Valstijų atkeltu žurnalu Aidai.

Steigėjai ir leidėjai

Įsteigė Lietuvos vyskupų konferencija, leido leidykla Katalikų pasaulis, nuo 1994 – leidykla Aidai, nuo 2000 leidžia leidykla Aidai ir viešoji įstaiga Naujasis Židinys-Aidai.

Straipsnių tematika

Tęsia prieškario katalikų intelektualų mėnraščio Židinys ir išeivijos humanitarinės šviesuomenės kultūros leidinio Aidai tradicijas. Spausdina originalius ir verstinius straipsnius filosofijos, teologijos, religijotyros, istorijos, meno, literatūros ir kalbos, socialinių mokslų, kultūros teorijos, politikos klausimais. Skelbia klasikinius Europos ir Lietuvos krikščioniškosios tradicijos tekstus, grožinės literatūros kūrinius, Lietuvos ir pasaulio religijos, kultūros bei visuomenės gyvenimo apžvalgas, knygų ir žurnalų recenzijas.

Redaktoriai

Redaktoriai: P. Kimbrys (1991–99), S. Drazdauskas (1999–2009), N. Šepetys (2009–15), T. Vaiseta (2015–18), R. Tumėnaitė (nuo 2019).

Tiražas

Tiražas 7400 (1991), 800 (2017) egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką