Naujóji Ryt Prsija, Naujeji Rýtprūsiai (vokiečių k. Neuostpreussen), 1795–1807 gyvavusi Prūsijos karalystės provincija. Įkurta užimtose per Lenkijos ir Lietuvos Valstybės III padalijimą (1795) lenkų ir lietuvių žemėse tarp Vyslos, Bugo ir Nemuno. Suskirstyta į Plocko ir Balstogės departamentus. Lietuviškos žemės – Sūduva (Užnemunė) – įėjo į Balstogės departamento 3 šiaurines apskritis (kreizus): Marijampolės, Kalvarijos ir Vygrių. Galiojo Prūsijos karalystės įstatymai. Provincija buvo panaikinta pagal Prancūzijos ir Rusijos 1807 sudarytą Tilžės taiką; diduma jos žemių įėjo į Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I įkurtą Varšuvos kuigaikštystę, Balstogės sr. atiteko Rusijos imperijai.

L: A. Janulaitis Užnemunė po Prūsais (1795–1807) Kaunas 1928; J. Wąsicki Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy Nowowschodnie 1795–1806 Poznań 1963.

903

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką