Naujosios Zelandijos lietuviai

Naujósios Zelándijos lietùviai

Pirmieji lietuviai į Naująją Zelandiją atvyko 1888.

1949–50 čia įsikūrė apie 400 lietuvių (dauguma jų vėliau išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją ir kitas šalis). 1949 buvo įkurta Lietuvių draugija (1951 03 ji pertvarkyta į Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenę). 1950–58 leistas laikraštis Naujosios Zelandijos lietuvis, 1952–60 veikė sekmadieninė lietuvių mokykla. 1956 Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui A. Edenui nusiuntė telegramą su prašymu per susitikimą su SSRS vadovybe nepamiršti okupuotos Lietuvos problemos. 1961 Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė įteikė protesto laišką Brazilijos vyriausybei, uždariusiai Lietuvos ambasadą. 1974 Naujosios Zelandijos vyriausybei pripažinus Lietuvos (t. p. Latvijos, Estijos) aneksiją teisėta, Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė nusiuntė protesto laišką šalies ministrui pirmininkui, vyriausybės kitiems nariams, opozicijos lyderiams, Naujosios Zelandijos visuomenę informavo apie Lietuvoje vykstančius žmonių persekiojimus, trėmimus, žmogaus teisių pažeidimus. 1988–90 Naujosios Zelandijos lietuviai šalies dienraščiuose skelbė straipsnius apie lietuvių tautos siekį atkurti nepriklausomą valstybę.

2007 12 Naujosios Zelandijos lietuviai įkūrė pelno nesiekiančią draugiją – Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenę (New Zealand Lithuanian Society).

1956 gyveno 207, 2001 – 111, 2013 – 258 lietuviai.

2271

Naujoji Zelandija

Naujosios Zelandijos gamta

Naujosios Zelandijos gyventojai

Naujosios Zelandijos konstitucinė santvarka

Naujosios Zelandijos partijos ir profsąjungos

Naujosios Zelandijos ginkluotosios pajėgos

Naujosios Zelandijos ūkis

Naujosios Zelandijos istorija

Naujosios Zelandijos švietimas

Naujosios Zelandijos literatūra

Naujosios Zelandijos architektūra

Naujosios Zelandijos dailė

Naujosios Zelandijos muzika

Naujosios Zelandijos choreografija

Naujosios Zelandijos teatras

Naujosios Zelandijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką