Naujosios Zelandijos švietimas

Naujõsios Zelándijos švietmas

Pirmąsias mokyklas prie bažnyčių 19 amžiaus pradžioje pradėjo steigti anglų misionieriai. 1877 priimtas pirmasis visuotinio privalomo pradinio mokslo, 1914 – privalomo ir nemokamo vidurinio mokslo įstatymas.

Švietimui vadovauja Švietimo ministerija. Mokoma anglų, maorių ir kitomis etninėmis kalbomis. Veikia valstybinės ir privačios mokyklos. Mokslas yra privalomas ir nemokamas 6–16 metų vaikams. Ikimokyklinis ugdymas neprivalomas (iki 6 metų vaikams; apima vaikų darželius, žaidimo centrus ir grupes, parengiamąsias klases ir darželius‑mokyklas). Bendrojo lavinimo sistemą sudaro šešiametė pradinė (6–12 metų vaikams), vienmetė tarpinė (12–13 metų) ir penkiametė vidurinė mokykla (13–18 metų). 2007 buvo 3930 ikimokyklinių įstaigų (160 290 vaikų, 8960 pedagogų), 2300 pradinių mokyklų (431 590 mokinių, 21 620 mokytojų), 390 vidurinių mokyklų (289 000; 16 000). 2007 pradines mokyklas lankė 100 %, vidurines mokyklas – 94 % mokyklinio amžiaus vaikų. Neįgalieji nuo 6 iki 21 metų mokosi specialiosiose mokyklose. 2007 buvo 54 specialiosios mokyklos, 1990 mokinių, 580 pedagogų.

pamoka pradinėje mokykloje (Manawatu, 1900)

Baigus mokyklą galima mokytis universitetuose, technologijos ir politechnikos institutuose, maorių aukštojo mokslo centruose (wānanga) ir aukštojo mokslo privačiose įstaigose. 2007 veikė 8 universitetai, 25 technologijos ir politechnikos institutai, 2 maorių aukštojo mokslo centrai, iš viso studijavo 484 100 studentų. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Otago (įkurta 1869 Dunedine), Canterbury (įkurta 1873 Christchurche), Aucklando (įkurta 1883), Lincolno (įkurta 1878 Christchurche), Velingtono Viktorijos (įkurta 1897), Massey (įkurta 1926 Palmerston Northe), Waikato (įkurta 1964 Hamiltone), Aucklando technologijų (įkurta 2008) universitetai.

Mokslui vadovauja Mokslinių ir pramoninių tyrimų ministerija (įkurta 1926 Velingtone). Svarbiausios mokslinių tyrimų institucijos – Naujosios Zelandijos karališkoji draugija (įkurta 1867 Velingtone), Aucklando institutas (įkurtas 1867) ir muziejus (įkurtas 1852), Naujosios Zelandijos vaizduojamojo meno akademija (įkurta 1889), Carterio observatorija (įkurta 1939, abi Velingtone), Astronomijos observatorija (įkurta 1965 Mount Johne).

maoriams skirta salė Aucklando muziejuje

Veikia Generalinės Asamblėjos (įkurta 1858), Nacionalinio muziejaus (įkurta 1865), A. Turnbullio (įkurta 1919), Nacionalinė (įkurta 1966, visos Velingtone), Canterbury viešoji (įkurta 1859), Aucklando viešoji (įkurta 1886), Dunedino viešoji (įkurta 1908), aukštųjų mokyklų bibliotekos, Nacionalinis (įkurtas 1865), Canterbury (įkurtas 1867), Otago (įkurtas 1868), Wanganui regioninis (įkurtas 1895) muziejai, Dunedino viešoji meno (įkurta 1890), Nacionalinė menų (įkurta 1934, abi Velingtone) galerijos.

Naujosios Zelandijos kultūra

2271

Naujoji Zelandija

Naujosios Zelandijos gamta

Naujosios Zelandijos gyventojai

Naujosios Zelandijos konstitucinė santvarka

Naujosios Zelandijos partijos ir profsąjungos

Naujosios Zelandijos ginkluotosios pajėgos

Naujosios Zelandijos ūkis

Naujosios Zelandijos istorija

Naujosios Zelandijos literatūra

Naujosios Zelandijos architektūra

Naujosios Zelandijos dailė

Naujosios Zelandijos muzika

Naujosios Zelandijos choreografija

Naujosios Zelandijos teatras

Naujosios Zelandijos žiniasklaida

Naujosios Zelandijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką