Mazaláitė Nelė 1907 09 02Darbėnai 1993 10 31Bruklinas, lietuvių rašytoja. Baigusi Klaipėdos gimnaziją 1931–40 dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Kaune. Buvo Lietuvių rašytojų draugijos narė, dalyvavo moterų rašytojų rengiamuose literatūriniuose vakaruose, rašė kūrinėlius vaikams. Kūrybą spausdino periodiniuose leidiniuose Rytas, Naujoji Romuva, Naujoji vaidilutė, Židinys, Ateitis, Aidai ir kituose. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Kūrė montažus lietuvių šventėms, publicistinius straipsnius spausdino almanache Baltija, neperiodiniame literatūriniame žurnale Gintaras. 1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Brukline.

Nelė Mazalaitė

Kūryba

Novelių rinkiniais Pajūrio moterys (1939), Miestas, kurio nėra (1939), Karaliaus ugnys (1942) įsitvirtino kaip viena ryškiausių 4–5 dešimtmečio rašytojų. Novelėse dažniausiai vaizduojamas moters pasaulis, būdinga romantiškas siužetas (klajonės, išėjimai, sugrįžimai, atsitiktinumai, gyvenimo trapumas). Lyriniai intarpai, gamtos poetizavimas, psichologinis meilės atskleidimas siejasi su pakylėtu dvasingumu. Muzikinį pradą N. Mazalaitė perėmė iš neoromantinės impresionistinės skandinavų tradicijos. Novelėse vaizduojama provincijos inteligentų gyvenimas. Rinkiniuose Apversta valtis (1948), Legendos apie ilgesį (1948), Gintariniai vartai (1952) sukūrė savitą romantizuotos literatūrinės legendos žanrą. Romanai Mėnuo, vadinamas medaus (1951), Saulės takas (1954), Negestis (1955), Pjūties metas (1956) siužetu ir pasakojimo linijomis pratęsia novelistikos tematiką ir problematiką. N. Mazalaitės kūrybos išversta į anglų, čekų, ispanų, italų, latvių kalbas. Dar išleista novelių ir legendų rinktinė Legendos apie ilgesį (2007).

L: Rašytoja Nelė Mazalaitė: bibliografijos rodyklė / sud. L. Jonauskaitė, N. Raudytė Klaipėda 2008.

231

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką