„Nemunas“, kultūros ir meno iliustruotas periodinis leidinys, einantis nuo 1967 Kaune.

Leidinio pobūdis

Pradėtas leisti kaip Lietuvos rašytojų sąjungos mėnesinis žurnalas, 2004–15 – Kauno kultūros ir meno savaitraštis, 2015–16 – dvisavaitinis kultūros ir meno leidinys, nuo 2017 – mėnesinis kultūros ir meno žurnalas.

Steigėjai ir leidėjai

Įsteigė Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komitetas ir Lietuvos SSR rašytojų sąjunga. Leido laikraščių ir žurnalų susivienijimas Periodika, nuo 1989 leidžia Lietuvos rašytojų sąjunga.

Straipsnių tematika

Skelbia jaunųjų lietuvių rašytojų kūrinius, užsienio literatūros vertimus, publicistiką, fotografijos meno kūrinius, straipsnius apie literatūrą, dailę, muziką, kiną, teatrą, fotografiją, kultūrinio gyvenimo aktualijas (ypač moderniosios literatūros ir kultūros).

Redaktoriai

Redaktoriai: A. Drilinga (1967–72), Laimonas Inis (1972–91), A. Mikuta (1991–2004), Viktoras Rudžianskas (2004–16), E. Drungytė (nuo 2016).

Tiražas

Tiražas 16 000 (1967), 70 000 (1989), 1500 (2008), 2000 (2019) egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką