„Neo-Lithuania“, Lietùvių studeñtų tautiniñkų korporãcija „Neo‑Lithuania“, lietuvių studentų tautininkų organizacija.

Veikla Lietuvoje 1918–1940

Korporacija įkurta 1922 11 11 V. Gustainio ir Broniaus Banaičio iniciatyva. Tikslas – remiantis lietuvių tautos praeities pavyzdžiais ugdyti jaunimo tautinę, valstybinę savimonę, dorovingumą, drausmę, rūpintis kultūros ir mokslo reikalais. Iš pradžių veikė kaip draugija, nuo 1923 05 pagal pakeistą statutą – kaip korporacija. 1926 08 įsteigta Neo‑Lithuania filisterių sąjunga (jai priklausė aukštąjį mokslą baigusieji korporantai), savišalpos kasa. 1928 nuo Neo Lithuania atsiskyrusios studentės įkūrė korporaciją Filiae Lithuaniae (Lietuvos dukterys).

Neo-Lithuania nariai švenčia 17‑ąsias korporacijos veiklos metines (1939; Kauno IX forto muziejus)

Neo-Lithuania bendradarbiavo su kitomis Lietuvos, t. p. Latvijos, Estijos, Suomijos studentų organizacijomis.

Korporacijoje 1922 buvo 13, 1932 – 250, 1940 – daugiau kaip 500 narių.

SSRS okupavus Lietuvą 1940 07 uždaryta. Dalis korporacijos narių žuvo, buvo ištremta, daugiau kaip 300 pasitraukė į Vakarus.

Veikla emigracijoje

Pasitraukusieji iš pradžių telkėsi ir veiklą atnaujino Vokietijoje. 1955 suvažiavime Toronte Neo‑Lithuania atkurta ir susivienijo su korporacija Filiae Lithuaniae. Iki 1991 emigracijoje įvyko 17 suvažiavimų, surengta 15 vasaros stovyklų (apie 1000 dalyvių). Neo‑Lithuania turėjo skyrius Bostone, Clevelande, Čikagoje, Detroite, Los Andžele, Montréalyje, Niujorke ir Toronte. 21 a. pradžioje aktyviai veikė tik Čikagos ir Los Andželo skyriai, kitų veikla sumenko arba visai nutrūko.

Veikla po 1990 metų

1990 korporacija atkurta Lietuvoje (būstinė Kaune). Rengia seminarus, paskaitas, kultūrinius renginius, sporto varžybas, keliones. Bendradarbiauja su Lietuvos jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos studentų korporacijomis. Apie 200 narių (2020). Pirmininkas Žygimantas Kudakas (nuo 2019).

Spauda

Neo-Lithuania korporacijos spauda: laikraščiai Studentų balsas (1931–32), Savas (nuo 1995), žurnalai Jaunoji Lietuva (1923–30, 1935–40), Akademikas (1933–39), LST korp! Neo‑Lithuania informacinis leidinys (1958).

-Filiae Lithuaniae; -Savas; -NeoLithuania; Neo Lithuania

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką