Nerses Šnorhali (Nersèsas Šnorhal) 1100Covko tvirtovė 1173 08 13Hromklos tvirtovė (abi Kilikijoje, dabar Turkija), armėnų poetas, kompozitorius, teologas, visuomenės veikėjas. Kilęs iš kunigaikščių Pahluvani giminės. Armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikas (1166), šventasis. Baigė mokslus Karmir Vanqo vienuolyne, įšventintas kunigu (1120). 1125 tapo vyskupu. Parašė pasaulietinių ir religinių poemų (Legendos, parašyta 1121, išspausdinta 1810, armėnų mitologijos motyvais, Edesos apraudojimas – apie seldžiukų apgulto miesto gynybą ir žlugimą, dramatiška psichologinė poema Sūnus Jėzus, parašyta 1152, išspausdinta 1643, Apie dangų ir jo grožybes, parašyta 1162, vyrauja kosmologiniai motyvai). Literatūrinės mįslės žanro pradininkas armėnų literatūroje, parašė daugiau kaip 300 eiliuotų gamtos, buities, armėnų istorijos tematikos mįslių. Sukūrė virš 200 išraiškinga poetine forma ir novatoriška melodika išsiskiriančių vokalinės religinės muzikos kūrinių (religinių dainų ir giesmių tahų, šarakanų, liturginių giesmių). Šventiesiems karaliams ir kankiniams skirtuose šarakanuose aukštino patriotines ir dorines idėjas. Veikale Laiškai visiems (išspausdinta 1788) nepripažino gyvenamuoju laikotarpiu paplitusio determinizmo, skelbė žmogaus pasirinkimo laisvą valią. Pabrėžė Armėnų apaštališkosios bažnyčios reikšmę tautos išlikimui, būtinybę ugdyti žmonių dorovę, plėtoti švietimą. Aiškino, kad visi visuomeniniai luomai turi bendradarbiauti dėl tautos gerovės, įstatymai turi garantuoti teisingumą. Propagavo krikščionių bažnyčių suartėjimą, kartu teigė būtinybę išlaikyti kiekvienos jų būdingiausius bruožus.

2275

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką