netiesióginė núosaka, lietuvių kalbos dalyvių vardininko formų, einančių tariniu ir reiškiančių netiesiogiai patirtą ar abejojamą veiksmą, paradigma. Netiesioginė nuosaka dar vadinama dalyvine kalba, pvz., Girdėjau, tas senis gyvenąs / gyvenęs / gyvensiąs mieste. Sudėtinės netiesioginės nuosakos formos daromos iš veiksmažodžio bti dalyvio ir kitų veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių, pvz., jis esąs pirkęs, buvęs beperkąs / pirkęs, būsiąs beperkąs / pirkęs; esąs perkamas / pirktas, buvęs perkamas / pirktas, būsiąs perkamas / pirktas. Nuo kitų nuosakų netiesioginė nuosaka skiriasi savita raiška ir kai kurių tyrinėtojų laikoma atskira kategorija – evidencialiu. Netiesioginės nuosakos reikšmę turinčių formų grupės išskiriamos latvių, estų, lyvių, mansių, bulgarų, albanų, turkų ir kitose kalbose.

2352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką