„Neue Preußische Provinzial‑Blätter“

„Neue Preußische Provinzial‑Blätter“ („Naujasis Prūsijos provincijos laikraštis“), periodinis tęstinis leidinys, ėjęs 1846–64 Karaliaučiuje vietoj periodinio leidinio Preussische Provinzial‑Blätter. Nuo 1864 vietoj jo leistas žurnalas Altpreussische Monatsschrift.

Nuo 1847 tomus sudarė atskirais numeriais leidžiami sąsiuviniai – po 6 viename tome. Nuo 1858 sąsiuvinių atsisakyta ir jis leistas kas pusmetį po tomą. Iš viso išleista 37 tomai (pradiniu ir antruoju pavadinimu po 12 tomų, trečiuoju – 13 tomų).

Kiti pavadinimai

Leidinio pavadinimas truputį keitėsi, pakeista tomų numeracija: nuo 1852 vadinosi Der Neuen Preussischen Provinzial-Blätter andere folge (antras leidimas), nuo 1858 – Der Neuen Preussischen Provinzial‑Blätter dritte folge (trečias leidimas).

Leidėjai

Leido Prūsos (Prūsijos) senovės draugija (Altertums‑Gesellschaft Prussia). Leidinio leidybai talkino Tilžės gimnazijos mokytojai.

Turinys

Buvo spausdinami moksliniai straipsniai iš prūsistikos ir lituanistikos, Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros. Leidinio tematika skatino domėjimąsi prūsų ir lietuvių kalbomis, Prūsijos autochtonų tautosaka, papročiais.

Bendradarbiai

Bendradarbiai: K. H. Bartišius, A. Busoltas, H. L. Eldittas, E. K. S. Gisevius, K. W. O. Glogau, E. A. Hagenas, R. Jonas, G. H. F. Nesselmannas, K. T. E. Sieboldas, M. Töppenas, J. Voigtas ir kiti.

Redaktoriai

Redaktoriai: 1846–47 Karaliaučiaus universiteto profesorius E. A. Hagenas ir Karaliaučiaus miesto bibliotekininkas F. A. Meckelburgas, 1848–58 E. A. Hagenas, nuo 1858 F. Hasenkampas.

Neue Preussischen Provinzial-Blatter

587

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką