Neumanno spaustuvė (Nòimano spaustùvė), Vilniuje 1818–42 veikusi poligrafijos įmonė.

Savininkai

Įkūrė B. Neumannas (Neymanas), prieš tai dirbęs K. Daniłowicziaus ir Vilniaus gubernijos valdybos spaustuvėse. Joje dirbo ir Neumanno sūnūs – Saulas ir Mauša Elijašas. B. Neumannui mirus spaustuvę paveldėjo sūnus Mauša Elijašas. Negavęs vidaus reikalų ministro leidimo dirbti įmonę uždarė, įrenginius perkėlė į savo spaustuves Daugpilyje ir Vitebske.

Įrengimai

Įmonė turėjo 3 spausdinimo stakles.

Leidiniai

Išspausdino apie 180 leidinių lenkų, rusų, prancūzų, italų, lotynų, vokiečių kalbomis. Lietuvių kalba išspausdino 8 knygas (S. Stanevičiaus Historyia Szwenta 1823, S. Stanevičiaus sudarytą tautosakos rinkinį Daynas žemaycziu 1829, pasakėčių knygą Szeszes pasakas Symona Stanewiczes žemaycze. Yr antras szeszes Kryžža Donałayczia... 1829, ir kitas).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką