Newtono metodo sprendimo kreivė f(x)

Newtono metodas (Niùtono metòdas), skaitinis metodas vieno kintamojo lygtims su realiaisiais koeficientais spręsti. Naudojamas netiesinėms lygtims spręsti. Pvz., sprendžiant lygtį f(x) = 0 pasitelkiama paveiksle pavaizduota kreivė y = f(x). Reikia rasti tašką x = s, kuriame ji kerta x ašį. Newtono metodas taikomas taip: pasirenkamas nulinis artinys x(0); per kreivės y = f(x) tašką, kurio abscisė x(0), brėžiama liestinė; randamas liestinės sankirtos su x ašimi taškas (šis taškas yra pirmasis artinys x(1)); per kreivės tašką, kurio abscisė x(1), vėl brėžiama liestinė, analogiškai randamas antrasis artinys x(2) ir taip toliau. Newtono metodas konverguoja, jeigu pradinis (nulinis) artinys x(0) yra pakankamai arti tiksliojo sprendinio s. Skaičiavimai baigiami, kai pataisos modulis |x(n) – x(n–1)| arba liekanos modulis |f(x(n))| tampa pakankamai mažas.

Matematinė Newtono metodo išraiška yra tokia: jei žinomas n-tasis artinys x(n), tada (n + 1) artinys x(n+1) tenkina lygtį f'(x(n))(x(n+1) – x(n)) = – f(x(n)); čia f'(x(n)) yra funkcijos f(x) išvestinė taške x = x(n). Aprašytą vienmatį Newtono metodą nesunku apibendrinti M netiesinių lygčių sistemos fi(x1, x2, ..., xM) = 0 (i = 1, 2, ..., M) sprendimui. Šiuo atveju n-tąjį artinį nusako jau ne viena vertė x(n), o vektorius x(n) (skaičių stulpelis), kurį sudaro M verčių x1(n),x2(n),,xM(n)x_{1}^{(n) },x_{2}^{(n) },…,x_{M}^{(n) }, ir per kiekvieną iteraciją reikia spręsti M tiesinių lygčių sistemą. Panaudojus matricų algebros žymenis, tą tiesinių lygčių sistemą galima užrašyti tokiu pačiu pavidalu kaip ir vienam nežinomajam: Fx(x(n))(x(n+1) – x(n)) = – F(x(n)); čia Fx yra funkcijų fi (i = 1, 2, ..., M) dalinių išvestinių kvadratinė matrica, kuri vadinama netiesinių lygčių sistemos jakobianu, o F yra funkcijų fi stulpelis (vektorius).

Newtono metodą 1669 sukūrė Ι. Newtonas.

484

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką