„Nidos“ knygų klubas

„Nidos“ knỹgų klùbas, Didžiosios Britanijos lietuvių akcinės bendrovės Lithuanian House Ltd lietuviškų knygų leidimo organizacija. Veikė 1954–92 Londone. Įsteigė Nidos spaustuvės vadovas V. Dargis pigioms knygoms leisti. Buvo išlaikomas narių. 1984 įsteigtas fondas spaustuvei tobulinti (administratorius V. Dargis).

Knygos

Kasmet išleisdavo 3–4 knygas. Išleido J. Aisčio, K. Almeno, P. Andriušio, K. Barėno, J. Gliaudos, J. Grušo, I. Končiaus, B. Railos, K. Škėmos, J. Švaisto, M. Vaitkaus ir kitų lietuvių rašytojų grožinių kūrinių, mokslinės ir publicistinės literatūros knygų (Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 1918–1928 1955, M. Biržiškos Senasis Vilniaus universitetas 1955 ir Dėl mūsų sostinės 3 t. 1960–67, J. Balio Lietuvių mitologiškos sakmės 1956 ir Užburti lobiai 1958 ir kitų).

Serialiniai leidiniai

1958–63 leido iš spaudos parinktų lituanistinių temų apžvalgos rinkinį Rinktinė (išėjo 14 sąsiuvinių), 1964–80 literatūros metraštį Pradalgė.

Vadovai

Vadovai: V. Dargis (1954–57 ir nuo 1984), K. Barėnas (1957–73 ir 1978–84), J. Lūža (1973–78).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką