Nikaragvos žiniasklaida

Nikarãgvos žiniãsklaida

Knygų leidyba

Per metus išleidžiama apie 50 pavadinimų knygų. Svarbiausios leidyklos: Editorial Nueva Nicaragua (įkurta 1981) ir Libreria Hispanoamericana, HISPAMER (įkurta 1991, visuotinės literatūros); abi Managvoje.

Periodinė spauda

Pirmieji laikraščiai Gaceta de Nicaragua (1830) ir La Opinión Pública (1833) buvo nedidelės apimties, spausdino daugiausia tik įstatymus ir vyriausybės nutarimus. Nuo 1912 ėjo vyriausybės biuletenis La Gameta (tapęs dienraščiu La Gaceta, Diario Oficial), nuo 1917 – vakarinis dienraštis El Centroamericano.

Svarbesni periodiniai leidiniai

2007 ėjo 5 dienraščiai, tarp jų: La Prensa (nuo 1926, nepriklausomas, tiražas 30 000 egzempliorių), Bolsa de Noticias (nuo 1974, 50 000 egzempliorių), El Nuevo Diario (nuo 1980, nepriklausomas, 45 000 egzempliorių), La Tribuna (nuo 1993, 40 000 egzempliorių). Kiti svarbesni leidiniai: Revista Encuentro (nuo 1968, mokslo žurnalas, 5000 egzempliorių), Visión Sandinista (nuo 1980, politikos savaitraštis, 5000 egzempliorių), Revista Envío (nuo 1981, mėnesinis politikos žurnalas, 10 000 egzempliorių), Tiempos del Mundo (nuo 1996, politikos savaitraštis, 5000 egzempliorių); visi leidžiami Managvoje.

Radijas ir televizija

Radijas veikia nuo 1960, televizija – nuo 1965 metų. Svarbiausios radijo stotys – valstybinis radijas Radio Nicaragua (įkurtas 1960), Radio Católica (įkurtas 1961), Radio Sandino (įkurtas 1977); iš viso 21 amžiaus pradžioje buvo 96 radijo stotys. Nacionalinė televizija Televicentro de Nicaragua (įkurta 1965) turi 6 kanalus; yra privačių televizijos bendrovių.

Naujienų agentūros

Managvoje veikia naujienų agentūra Agencia Nicaragüense de Noticias (ANN, nuo 1979).

Nikaragvos kultūra

2617

Nikaragva

Nikaragvos gamta

Nikaragvos gyventojai

Nikaragvos konstitucinė santvarka

Nikaragvos partijos ir profsąjungos

Nikaragvos ginkluotosios pajėgos

Nikaragvos ūkis

Nikaragvos istorija

Nikaragvos švietimas

Nikaragvos literatūra

Nikaragvos architektūra

Nikaragvos dailė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką