Danilevskij Nikolaj (Nikolajus Danilèvskis) 1822 12 10Oberec (Oriolo sr.) 1885 11 19Tbilisis, rusų kultūros filosofas. Panslavizmo ideologas. 1843–47 Sankt Peterburgo universitete studijavo gamtos mokslus; dalyvavo petraševskininkų būrelyje (1849 kalintas). 1851–69 publikavo gamtos mokslų straipsnius. Tyrinėjo Rusijos klimato ir žuvininkystės klausimus.

Panslavizmo idėja

Veikale Rusija ir Europa (Rossija i Evropa 1871) suformulavo panslavizmo idėjas. Jame remdamasis savo izoliuotų istorinių kultūrinių tipų (civilizacijų) teorija išdėstė slavų išsilaisvinimo iš Osmanų imperijos ir susivienijimo idėją, teigė, kad Konstantinopolis turi tapti pasaulio stačiatikių centru. Istorinį kultūrinį tipą, anot N. Danilevskio, jungia ta pati religija, kultūra, politika ir socialinė ekonominė sankloda. Šie tipai yra panašūs į gyvus organizmus – jie gimsta, kovoja vienas su kitu ir su aplinka, bręsta, sensta ir miršta. Skyrė 10 tipų: egiptiečių, kinų, senovės semitų, indų, iraniečių, žydų, graikų, romėnų, arabų, europiečių. Rusai ir kitos slavų tautos netrukus suformuos naująjį istorinį kultūrinį tipą, nepanašų į europietiškąjį.

Nikolaj Danilevskij

Vakarų idėjų kritika

N. Danilevskis kritikavo nihilizmą, kaip iš Vakarų Europos atėjusią pasaulėžiūrą, darvinizmą (knyga Darvinizmas 2 t. 1885–89). Pasisakė prieš konstitucijos įvedimą Rusijoje teigdamas, kad absoliutizmo apribojimas priešiškas rusų tautos pasaulėjautai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką