numerúotasis leidinỹs, leidinys, kurio kiekvienas egzempliorius pažymėtas tam tikru numeriu, išspausdintu arba antspauduotu antraštiniame lape, kitoje jo pusėje arba viršelyje. Leidiniai numeruojami cenzūros nurodymu, siekiant apriboti jų plitimą, arba bibliofilų pageidavimu, kartais – dėl riboto naudojimo įstaigoje arba žinyboje. 1930–40 Lietuvoje numeruotuosius leidinius leido XXVII knygos mėgėjų draugija, dabar leidžia Martyno Mažvydo bibliofilų klubas ir atkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką