nusikaltimų statistika

nusikaltmų statstika, nusikalstamumo raiškos valstybėje ir visuomenėje rodiklis. Nusikaltimų statistika yra teisinės statistikos dalis, priklauso moralės statistikos sričiai. Nusikaltimų statistikoje dažniausiai aprašomi kiekybiniai įregistruotų nusikalstamų veikų valstybėje rodikliai. Nusikalstamų veikų sampratą ir jų rūšių baigtinį sąrašą valstybėje apibrėžia galiojantys baudžiamieji įstatymai (baudžiamieji statutai, kodeksai ar konkretūs baudžiamosios teisės aktai). Kiekvienos valstybės nusikaltimų statistikoje aprašomų nusikalstamų veikų rūšys gali skirtis. Geriausiai palyginami vadinamųjų bendrakriminalinių nusikaltimų (pavyzdžiui, nužudymų, sunkių sveikatos sutrikdymų, išžaginimų, vagysčių, plėšimų ir kitų) ar tarptautinės teisės, tarptautinės humanitarinės teisės normų uždraustų veikų statistiniai duomenys, nes įvairiose valstybėse jų sampratos panašios. Nusikaltimų statistika yra būtinas šiuolaikinės valstybės statistikos elementas, svarbi informacinė priemonė baudžiamajai politikai vykdyti ir tobulinti. Tarptautinės nusikaltimų statistikos kaupimo svarba buvo aptarta 1853 ir 1872 statistikos klausimais surengtuose pasauliniuose kongresuose, kuriuose dalyvavo įvairios valstybės. Nusikaltimų statistikos pasaulinius duomenis kaupia Jungtinės Tautos, Pasaulinė sveikatos organizacija, Interpolas, Europolas, Eurostatas. Kai kuriose valstybėse nacionalinė nusikaltimų statistika pradėta kaupti anksčiau nei tarptautinė, pavyzdžiui, Norvegijoje, Švedijoje – nuo 1814.

LIETUVOJE nacionalinė nusikaltimų statistika pradėta kaupti atkūrus valstybę, bet 1918–40 nusikaltimų statistika buvo fragmentiška, neišsami dėl šalies teritorijos nevientisumo ir jurisdikcijos pokyčių (Lenkijos ir Vokietijos okupuotų Lietuvos teritorijų). Nuosekli nusikaltimų statistika susiformavo po 1961, įsigaliojus naujiems baudžiamiesiems įstatymams (LSSR baudžiamajam kodeksui ir Baudžiamojo proceso kodeksui). Įregistruotų nusikaltimų skaičius 1964–90 padidėjo 2 kartus, pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu 1990–96 – 3,5 karto ir iki 2003 toliau didėjo kasmet apie 3 % (atitiko europines tendencijas). 2004–2016 įregistruotų nusikaltimų ir nusikalstamų veikų skaičius nuosekliai mažėjo. Registruotų nužudymų taip pat mažėja: 1995 buvo registruoti 502 nužudymai, 2016 – 153 (sumažėjo daugiau kaip 69 %).

183

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką