òberostas (vok. ober – vyresnysis, aukštesnysis + Ost – rytai), Vokietijos Rytų fronto kariuomenės vadovybė per I pasaulinį karą (1914–18).

Vokietijai pradėjus kariauti dviem frontais buvo sudaryta Rytų fronto vyriausioji vadovybė (Oberkommando Ost) – 1914 11 01 generolas pulkininkas P. von Hindenburgas paskirtas Rytų fronto kariuomenės vyriausiuoju vadu (Oberbefehlshaber Ost, sutrumpintai – Oberost), generolas majoras E. Ludendorffas – Rytų fronto kariuomenės generalinio štabo viršininku. Būdama pavaldi Vokietijos kariuomenės vyriausiajai vadovybei, Rytų fronto operacijoms ji vadovavo palyginti savarankiškai. Iki 1915 02 Rytų fronto kariuomenės vyriausioji vadovybė buvo dislokuota Poznanėje, vėliau – Lötzene (dabar Giżycko, Lenkija), nuo 1915 10 iki 1916 07 pabaigos – Kaune, vėliau – Breste.

1914 pabaigoje Rytų fronto kariuomenės vyriausiosios vadovybės (ypač E. Ludendorffo) planui didelėmis pajėgomis pulti Rusiją nepritarė Vokietijos kariuomenės vyriausioji vadovybė, vadovaujama generolo leitenanto E. von Falkenhayno. Nuo 1915 pradžios pagrindinį dėmesį sutelkus į karą su Rusija, Rytų fronto kariuomenės vyriausioji vadovybė sustiprino savo karinę ir politinę įtaką: ji tapo visų Vokietijos agresyvių jėgų, vadinamosios karo partijos, telkimosi centru. 1915 08 pradžioje E. von Falkenhaynas bandė apriboti jos įtaką, bet laimėjo P. von Hindenburgas ir E. Ludendorffas.

Dėl Austrijos-Vengrijos kariuomenės nesėkmių Rytų fronte 1916 07 30 Vokietijos Rytų fronto vyriausioji vadovybė perėmė didžiąją sąjungininkės Rytų fronto dalį (iki Brodų, Ukraina), kartu ir Austrijos-Vengrijos kariuomenės dalinius. 08 29 P. von Hindenburgas ir E. Ludendorffas buvo paskirti vadovauti Vokietijos kariuomenės vyriausiajai vadovybei. Jų pareigas Rytų fronto kariuomenės vyriausiojoje vadovybėje perėmė generalinis feldmaršalas princas Leopoldas Bavarietis ir pulkininkas M. Hoffmannas. 1917 10 10 jiems buvo perduotas visas Rytų fronto ruožas iki Karpatų.

Rytų fronto kariuomenės vyriausiosios vadovybės (pagrindinė dislokacijos vieta – Karaliaučius) nuomonė buvo svarbi Bresto taikos derybose (1917 pabaiga–1918 pradžia) ir Vokietijai palaikant santykius su Sovietų Rusija. 1919 01 26 Rytų fronto kariuomenės generalinis štabas buvo paleistas, Rytų fronto kariuomenės vyriausioji vadovybė nustojo egzistuoti.

-Oberkommando Ost

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką