ofertòrijus (lot. offertorium – aukojimo vieta), katalikų Mišių responsorinio tipo aukojimo giesmė, giedama Aukos liturgijos pradžioje, prieš duonos ir vyno konsekraciją. Viduramžiais ofertorijumi vadinta kunigo apeiginio pasiruošimo Eucharistiniam aukojimui maldų ir ritualų kompleksas. Tiksliai nežinoma, kada specialios aukojimo giesmės imtos giedoti Mišiose. Pasak šv. Augustino raštų, panašios praktikos būta nuo 5 amžiaus. Ofertorijaus reikšmė ir pavidalai keitėsi. Ofertorijus anksčiausiai minimas 8 a. Ordo Romanus I, kur aprašyta popiežiškųjų Mišių tvarka. Grigališkąjį ofertorijų sudarė pagrindinė giesmė ir keli priegiesmiai. Pagrindinę giesmę, atliekančią refreno funkciją, giedodavo visas choras, o priegiesmius – kantorius. Apie 12–13 a. priegiesmių atsisakyta. Ofertorijus nusistojo kaip vienadalės ištisinės plėtotės giesmės galutinė forma. Grigališkųjų ofertorijų melodikai būdinga išplėtotas melizminis stilius, platus ambitus, derminis nepastovumas, dažni vienos natos kartojimai, negausios iš kitur perimtos melodinės formulės (esama ofertorijų su gradualų formulėmis). Ofertorijaus melodijos originalios, itin išplėtoti priegiesmiai (melodijų ambitus didesnis negu pagrindinių giesmių). Šie priegiesmiai turi grigališkojo choralo unikalų bruožą – dažnus ištisų frazių pakartojimus (panašūs kartojimai įprasti tapo tik vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso polifoninėje muzikoje). Daugiausia ofertorijų tekstų iš Psalmyno, jie glaudžiai susiję su atitinkamos dienos introitų tekstu ir Evangelijos skaitiniu, sudarydami harmoningą jungtį tarp Mišių skirtingų liturgijos dalių. Renesanso epochoje kurtos polifoninės aukojimo giesmės, kuriose vartota grigališkųjų ofertorijų muzika ir tekstai. Minėtinas H. Isaaco rinkinys Choralis Constantinus. Jame surašytos polifoninės visų metų ciklo kintamosios Mišių giesmės, tarp jų ir ofertorijai. Kiti svarbesni vien tik polifoninių aukojimo giesmių rinkiniai: G. P. da Palestrinos Offertoria totius anni (1593) ir O. di Lasso Sacrae cantiones (1582, 1585). Baroko ir klasicizmo epochose ofertorijus pakeitė kantatos (jose vartojami autentiški ir naujai sukurti tekstai) ir bažnytinės sonatos. Dabar katalikų Mišiose vietoj ofertorijų giedama himno pobūdžio Aukojimo giesmė arba atliekama instrumentinė pjesė ar improvizacija. Senieji ofertorijai giedami, kai Mišiose giedamos visos grigališkosios giesmės. Ofertorijų sukūrė J. Haydnas, J. M. Haydnas, W. A. Mozartas, F. Schubertas, F. Lisztas, A. Bruckneris, J. Alainas ir kiti kompozitoriai.

2752

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką