Okoprmas, Ukaprmas, Ukoprmas, prūsų dievas. Minimas 1530 Prūsijos Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nutarimuose (Occopirmus). Jis tapatinamas su romėnų garbintu dievu Saturnu. Prūsijos istorikas M. Waisselis (apie 1540–1602 ar 1607; Matthaeus Waisselius; Weissel) Okopirmą pirmuoju mini sąraše tų dievų, į kuriuos prūsai esą kreipiasi ištikus nelaimei ir per iškilmingiausias šventes, tapatina su aukščiausiuoju rom. dievu Jupiteriu. Sūduvių knygelėje (16 a.) teigiama, kad Okopirmas yra pirmasis dangaus ir žvaigždžių dievas. Dangaus ir žemės dievu jį vadina J. Maleckis-Sandeckis (Occopirnum), J. Łasickis (Occopiruum), M. Strijkovskis (Okopirnos). M. Pretorijus priskiria dangaus dievams (Occopirnus). Visuose šaltiniuose (lotynų ir vokiečių kalbomis) Okopirmas visada minimas pirmas, jokiame šaltinyje nėra Okopirmui skirtų apeigų aprašymo. G. Beresnevičiaus nuomone, jis buvo prūsų aukščiausiasis dievas, bet kulto neturėjo, todėl yra artimas lietuvių Andajui, Nunadieviui, dievams, kurie sąrašuose minimi pirmi, bet kultų t. p. neturėjo ir Okopirmas gali būti ne dangaus dievo vardas, bet eufemizmas (prūsų kalba uka- – visų + pirms – pirmas).

Okopirmą tyrinėjo W. Mannhardtas, V. Ivanovas ir V. Toporovas (jie teigė, kad Okopirmas yra Dievo epitetas, atsiradęs kintant prūsų panteonui), K. Būga. Estų ir austrų religijos istorikas Leopoldas von Schröderis (1851–1920) teigė, kad vardas Occopirnus savo etimologine struktūra yra labiau artimas suomių ir estų dievų tėvo vardui Ukko, nei galįs būti indoeuropiečių kilmės. Vokiečių filologas Hermanas Useneris (1834–1905) darė prielaidą, kad Okopirmui galėjo būti priskiriama dieviškojo teisėjo funkcija. Šią teoriją neigė A. Brückneris ir daugelis kitų tyrinėtojų. Čekų istorikas, mitologas Ignacas Janas Hanušas (1812–69) teigė, kad Okopirmas (Oko-Pioruna arba Okkopirnos) yra vyriausias dievas, dangaus ir žemės valdovas. T. Narbutas apibūdino Okopirmą tarsi savitą lietuvių laiko dievą, vadino jį aukščiausiosios esybės ypatybe, palaikyta atskiru dievu, jam neva buvusi skirta šventė, vadinta Okkaatgimimu; tyrinėtojai T. Narbuto teoriją atmeta. N. Vėliaus manymu, Okopirmas galėjo atitikti rytų baltų Dangaus dievą, bet iškėlė mintį, kad prūsų dievas yra įvardytas ir kaip žvaigždžių dievas, todėl sietinas su naktimi, nakties dangumi.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką