OKT / Vilniaus miesto teatras

OKT / Vlniaus miẽsto teãtras, iki 2004 Òskaro Koršunòvo teãtras, dramos teatras, nuo 1999 veikia Vilniuje. Viešoji įstaiga įregistruota 1998 10 20, įkūrimo data laikoma spektaklio Marko Ravenhillo Shopping and fucking premjera 1999 09 09. Teatro spektakliai rodomi Ašmenos g. 8 OKT / Vilniaus miesto teatro studijoje Vilniuje, kitų teatrų scenose. Steigėjai: O. Koršunovas, Martynas Budraitis, G. Sodeika. Teatro meno vadovas O. Koršunovas. 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 Vilniaus savivaldybė teatrui suteikė Vilniaus miesto teatro vardą.

Teatras 1999–2008

Teatro užuomazgomis laikoma 20 a. 10 dešimtmečio pirmoje pusėje Lietuvos akademiniame dramos teatre O. Koršunovo pastatyta spektaklių trilogija pagal Realaus meno susivienijimo (Objedinenije realnogo iskusstva, vadinamųjų obėriutų) autorius: Ten būti čia (1990, pagal D. Charmsą), Senė (1992) ir Senė 2 (1994, pagal D. Charmsą ir A. Vvedenskį), Labas Sonia Nauji Metai (1994, pagal A. Vvedenskį). Sukurti Lietuvos muzikos akademijoje tuomet studijavusio režisieriaus su savo kurso aktoriais, šie spektakliai tapo kartos manifestu, itin išsiskyrė savita estetika ir struktūra, avangardine poetika.

Statydamas spektaklius O. Koršunovas rėmėsi paties suformuluotu principu: klasikinius kūrinius scenoje perteikti kaip šiuolaikinę dramaturgiją, o šiuolaikinę dramą – kaip klasiką. Teatro spektaklių pagrindinės temos – tradicijos ir modernybės susidūrimas, kartų konfliktas, savo kartos patirties apibendrinimas, menininko ir visuomenės santykiai.

Spektakliai dažnai labai vizualūs, juose derinama realistiškumas ir vaizduotės teatras, būdinga darnus aktorių ansamblis, aktyvus ryšys su žiūrovais. Nuolat su teatru bendradarbiavę scenografė J. Paulėkaitė ir kompozitorius G. Sodeika kūrė vientisą spektaklių vaizdinį ir garsinį audinį, aktoriai konstravo sudėtingos struktūros vaidmenis, siekė naujoviško buvimo scenoje, kai kuriems spektakliams buvo pasitelkiami literatūros konsultantai (Kristupas Sabolius, Ervinas Koršunovas, Kasparas Pocius), per spektaklius grojantys muzikos atlikėjai (P. Geniušas, A. Gotesmanas). Šiuo laikotarpiu režisierius O. Koršunovas teatre pastatė spektaklių pagal šiuolaikinius užsienio (Marko Ravenhillo Shopping and fucking 1999, Mariuso von Mayenburgo Ugnies veidas 2000 ir Parazitai 2001, Vladimiro ir Olego Presniakovų Vaidinant auką 2005) ir lietuvių (S. Parulskio Vienatvė dviese 2003) rašytojų kūrinius (visus pirmą kartą Lietuvoje), inscenizavo klasikinės dramaturgijos veikalų (W. Shakespeare’o Vasarvidžio nakties sapnas 1999, Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija 2003, Meistras ir Margarita 2000, pagal M. Bulgakovą, Sofoklio Oidipas karalius 2002).

spektaklio W. Shakespeare’o Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija scena (2003, režisierius O. Koršunovas, scenografė J. Paulėkaitė, © LATGA, 2020, kostiumų dailininkė Jolanta Rimkutė, © LATGA, 2020; centre Kunigaikštis Eskalas – A. Sakalauskas)

Teatre spektaklių t. p. sukūrė A. Cholina (Pamišusių merginų šokiai), Rokas Ramanauskas (Marto Kiivastiko Romas ir Arūnas, abu 1999), Ramunė Kudzmanaitė (Lucieno Lambert’o Šarlotės 2000), Povilas Laurinkus (Sarah Kane Geismas), M. Ivaškevičius (M. Ivaškevičiaus Malыš, abu 2002), S. Mykolaitis (Jevgenijaus Griškoveco Miestas 2005, su O. Koršunovu), D. Gavenonis ir J. Paulėkaitė (Kartu 2007, pagal D. Čepauskaitės pjesę Pupos, Uždaras vakaras 2008), Y. Ross (L. S. Černiauskaitės Liučė čiuožia, E. Jelinek Bembilendas, abu 2007), Paul Eugene Budraitis (S. Parulskio Keltininkas 2008) ir kiti.

Teatras 2008–2013

spektaklio W. Shakespeare’o Hamletas scena (2008, režisierius ir scenografas O. Koršunovas, kostiumų dailininkė ir scenografė A. Kuzmickaitė; centre Ofelija – R. Samuolytė)

2008–13 O. Koršunovas OKT studijoje sukurtą spektaklių trilogiją W. Shakespeare’o Hamletas (2008), M. Gorkio Dugne (2010), A. Čechovo Žuvėdra (2013) grindė kūrybinės laboratorijos principais, konstravo savianalizės teatrą, nagrinėjo aktorių ir žiūrovų santykių temą, ieškojo naujų aktoriaus egzistavimo scenoje būdų, ryšių su spektaklį stebinčiais žiūrovais, naudojo minimalias scenografijos priemones. Šiuo laikotarpiu t. p. režisavo spektaklius Miranda (2011, pagal W. Shakespeare’ą), monospektaklį su J. Budraičiu S. Becketto Paskutinė Krepo juosta (2013). Spektaklių sukūrė jaunosios kartos režisieriai Olga Generolova (Publika 2009, pagal P. Handke), Artūras Areima (Prakeiktieji 2010, pagal E. O’Neillą, W. Shakespeare’o Julijus Cezaris 2012), Paulius Ignatavičius (Nuosprendis – metamorfozė 2012, pagal F. Kafką), režisierius iš Prancūzijos Éricas Lacascade’as (A. Čechovo Dėdė Vania 2009).

Pastatyta šiuolaikinių kamerinių operų (V. Baltako Cantio, libreto autorė Sharon Lynn Joyce, režisierius O. Koršunovas, A. Kučinsko Grimo opera, režisierė ir libreto autorė B. Marcinkevičiūtė, abi 2004, G. Sodeikos Vinter 2006, pagal J. Fosse’s pjesę, režisierius O. Koršunovas).

Nuo teatro įkūrimo spektakliuose vaidino aktoriai D. Gavenonis, A. Gintautaitė, Darius Gumauskas, G. Ivanauskas, D. Kazlauskas, V. Martinaitis, D. Michelevičiūtė, S. Mykolaitis, E. Mikulionytė, A. Sakalauskas, Rytis Saladžius, R. Samuolytė, R. Vilkaitis ir kiti, kai kuriuose spektakliuose vaidino vyresnės kartos aktoriai R. Adomaitis, R. Karvelis, L. Noreika, J. Onaitytė, nuo 21 a. 1 dešimtmečio pabaigos reikšmingų vaidmenų t. p. sukūrė V. Anužis, D. Meškauskas, Martynas Nedzinskas, Giedrius Savickas, N. Savičenko ir kiti. Daugiausia spektaklių scenovaizdžių ir kostiumų sukūrė J. Paulėkaitė, muzikos – G. Sodeika, choreografijos ir judesio – Vesta Grabštaitė. Kiti scenografai ir kostiumų dailininkai: Kotryna Daujotaitė, Ingrida Didikaitė, Dovilė Gudačiauskaitė, M. Jacovskis, O. Koršunovas, A. Kuzmickaitė, D. Liškevičius, G. Makarevičius, Aleksandras Pogrebnojus, Jolanta Rimkutė, Vida Simanavičiūtė, Marta Vosyliūtė, kompozitoriai: Martynas Bialobžeskis, A. Jasenka, L. Mockūnas, G. Puskunigis, L. Rimša ir kiti.

Teatras nuo 2014

Nuo 2016 O. Koršunovo spektakliuose vaidino daugiausia jo paties Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje išugdyti aktoriai. O. Koršunovas režisavo spektaklius Sarah Kane Apvalytieji, B. Brechto Vestuvės, Eglė žalčių karalienė (pagal E. Jelinek pjesę Maldautojai ir lietuvių mitologinę pasaką, visi 2016), Ivano Vyrypajevo Šokis Delhi (2017), Martino Crimpo Pasikėsinimai į jos gyvenimą (abu 2018), L. S. Černiauskaitės Liučė čiuožia, Dmitrijaus Danilovo Žmogus iš Podolsko (abu 2019), W. Shakespeare’o Otelas (2021).

Jaunosios kartos režisieriai sukūrė spektaklių pagal šiuolaikinius užsienio rašytojų Falko Richterio (Po ledu, režisierius Artūras Areima, Dievas yra DJ, abu 2015, režisierė Kamilė Gudmontaitė), Tankredo Dorsto, Ursulos Ehler (Aš, Fojerbach 2018, režisierė Lina Židonytė), Sarah Kane (Psichozė 4.48 2019, režisierė Kornelija Krasilnikovaitė, Fedros meilė 2021, režisierė Laura Kutkaitė), Mariuso von Maeynburgo (Bang! 2020, režisierius Paulius Ignatavičius), Ivano Vyrypajevo (Vapsvos, Irano konferencija, abu 2020, abiejų režisierius Artiomas Rybakovas), Martino Bellemare’o (Laisvė 2021, režisierius D. Gavenonis), Floriano Zellerio (Mama 2023) ir lietuvių autorių Birutės Kapustinskaitės (Terapijos 2017, režisierius Kirilas Glušajevas, Detoksikacija 2021, režisierius Darius Gumauskas, Portalas 2021, režisierius Mantas Jančiauskas), Mato Vildžiaus (Y: Alisa 2018, režisierė Agnija Leonova), Lauros Švedaitės (Šventė 2021, režisierė Kamilė Gudmontaitė) kūrinius.

spektaklio Birutės Kapustinskaitės Terapijos scena (2017, režisierius Kirilas Glušajevas, scenografas Antanas Dubra, kostiumų dailininkė Marija Zalenskaitė)

Sukurta monospektaklių (Jimo Thompsono Žudikas manyje 2016, režisierė Neli Walker, N. Gogolio Pamišėlis, režisierius O. Koršunovas, Kas nebijo Virdžinijos Vulf 2021, režisierius A. Jasenka, Milos Fakhurdinovos Nuoga 2021, režisierius Aleksandras Marčenko, Dovilės Zavedskaitės Pirk dramblį 2022, režisierė Eglė Kižaitė), spektaklių pagal kolektyvinę dramaturgiją (Trans Trans Trance 2017, režisierė Kamilė Gudmontaitė, Mongolija 2019, režisierius Darius Gumauskas), klounados vesternas Žilvino Beniušio, Raulio Barranco Odisėja (2021, režisierius Žilvinas Beniušis).

Daugelyje šio laikotarpio spektaklių vaidina jauniausios kartos aktoriai Martynas Ališauskas, Saulius Ambrozaitis, Gailė Butvilaitė, Kęstutis Cicėnas, Žygimantė Elena Jakštaitė, Aidas Jurgaitis, Laurynas Jurgelis, Digna Kulionytė, Lukas Malinauskas, Greta Petrovskytė, Kamilė Petruškevičiūtė, Augustė Pociūtė, Artiom Rybakov, Gediminas Rimeika, Inga Šepetkaitė, Ugnė Šiaučiūnaitė, Paulina Taujanskaitė, Oskar Vygonovski, Karolis Vilkas ir kiti. Scenografijos ir kostiumų sukūrė Aistė Ažubalytė, Giedrė Brazytė, Simona Davlidovičiūtė, Antanas Dubra, Romanas Duda, Dovilė Gudačiauskaitė, Monika Gurskytė, Justina Ignatavičienė, Paulius Ignatavičius, Irina Komissarova, O. Koršunovas, Rūta Lendraitytė, Bartė Liagaitė, L. Liandzbergis, Lauryna Liepaitė, Laura Luišaitytė, Augustė Marcinkutė, Greta Milevičiūtė, Beatričė Mockevičiūtė, Gerūta Navickaitė, random heroes, Roberta Raubickaitė, Julija Skuratova, Ieva Šimukonytė, Barbora Šulniūtė, Paulina Turauskaitė, Daiva Urbonavičiūtė, Juozas Valenta, Marija Zalenskaitė, Lina Židonytė, muzikos – Artūras Bumšteinas, Church on Wheels, Dominykas Digimas, Paulius Ignatavičius, A. Jasenka, Julius Kuršys, Agnė Matulevičiūtė, Mantvydas Leonas Pranulis, Vytis Puronas, G. Sodeika, Jūra Elena Šedytė, Simonas Šipavičius, Andrius Šiurys, Viltė Žakevičiūtė.

Gastrolės ir festivaliai

OKT / Vilniaus miesto teatras yra daugiausia užsienyje gastroliuojantis Lietuvos teatras. Teatras gastroliavo, dalyvavo teatro festivaliuose daugelyje Europos šalių (2015–16 spektakliai rodyti Venecijos bienalėje, 2000–01 Avinjono festivalio pagrindinėje programoje, 2000–01, 2004–05, 2009, 2012–14, 2018 Baltiskij dom Sankt Peterburge, 2001, 2004–05, 2009, 2011, 2014 Naujojo Europos teatro festivalyje Maskvoje, 2002 Zalcburgo festivalyje, 2004 BITEF festivalyje Belgrade ir kitur), Jungtinėse Amerikos Valstijose, Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje. Teatro spektakliai pelnė daug Lietuvos ir užsienio apdovanojimų.

Teatro spektaklių pasaulinės premjeros vienos pirmųjų Lietuvoje pradėtos rengti festivaliuose ir teatruose užsienyje, jie tapo spektaklių koprodiuseriais (teatrai Kleist Frankfurte prie Oderio, Hebbel Berlyne, Avinjono festivalis, festivaliai Theater der Welt Vokietijoje, Zürcher Theater Spektakel, Arts&Ideas New Havene, Les Boréales Prancūzijoje, Zalcburgo festivalis, Miuncheno bienalė).

Statant spektaklius bendradarbiauta ir su Lietuvos teatrais: Klaipėdos dramos teatru (A. Strindbergo Kelias į Damaską 2007, režisierius O. Koršunovas), Lietuvos nacionaliniu dramos teatru (E. Jelinek Bembilendas 2007, režisierė Y. Ross, D. Charmso Jelizaveta Bam 2015, Eglė žalčių karalienė 2016, abiejų režisierius O. Koršunovas), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, festivaliais (šiuolaikinės muzikos festivalis Gaida, festivalis TheATRIUM).

L: OKT: Būti čia / sud. A. Braškytė Vilnius 2009; D. Zelčiūtė Kelionė su Oskaru Koršunovu Vilnius 2014; The Theatre of Oskaras Koršunovas: Interviews and Articles / sud. R. Vasinauskaitė Vilnius 2002.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką