Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Okupãcijų ir láisvės kov muziẽjus, Lietuvós gyvéntojų genocdo ir rezisteñcijos tyrmo ceñtro Okupãcijų ir láisvės kov muziẽjus, 1997–2018 04 Genocdo auk muziẽjus, Lietuvós gyvéntojų genocdo ir rezisteñcijos tyrmo ceñtro Genocdo auk muziẽjus, 1992−1997 Lietuvõs genocdo auk muziẽjus, yra Vilniuje.

Veikla ir struktūra

ekspozicijos buvusioje mirties nuosprendžių vykdymo patalpoje fragmentas

Muziejus renka, saugo, tiria ir propaguoja istorinę dokumentinę medžiagą, atspindinčią sovietinio okupacinio režimo vykdytą Lietuvos gyventojų genocidą, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui būdus ir mastą. Skyriai: Istorijos (sistemina, tiria, aprašo ir inventorina muziejines vertybes, rengia ekspozicijas ir parodas), Fondų apskaitos (atlieka pirminę eksponatų apskaitą, rūpinasi jų saugojimu ir restauravimu), Lankytojų aptarnavimo ir ekspozicijų priežiūros.

Ekspozicijos

Muziejus turi daugiau kaip 144 000 eksponatų (2023). Rinkiniai sudaromi teminiu principu. Nuolatinės ekspozicijos: KGB vidaus kalėjimas; Šaudymo kamera; Nacių okupacija ir holokaustas Lietuvoje; Lietuva 19401941 metais; Partizaninis karas 19441953 metais; Nelygi kova (ginkluoto pasipriešinimo slopinimas); Lietuvos gyventojai gulage: 1944–1956 metais; Trėmimai: 1944–1953 metai; Gyvenimas tęsiasi...; KGB 1954–1991 metais; Pilietinis antisovietinis pasipriešinimas: 1954–1991 metais; Pokalbių klausymosi kabinetas.

buvę kalinių pasivaikščiojimo kiemeliai

Istorija

popiežius Pranciškus prie šalia muziejaus esančio paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti (2018 09 23)

Muziejus įkurtas 1992 10 15 buvusiame KGB pastate. Steigėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, Tremtinių ir politinių kalinių sąjunga. 1997 Vyriausybės nutarimu steigėjo teises perėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Genocido aukų muziejus tapo jo dalimi. 2017 muziejuje apsilankė 78 470 lankytojų. 2018 04 19 pervadintas Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi. 2018 09 23 muziejuje apsilankė popiežius Pranciškus ir jį lydinti delegacija. 2019 muziejų aplankė 97 606, 2020 – 20 498, 2021 – 15 457, 2022 – 48 439 lankytojai.

Vadovai

1

2374

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką