Kalugin Oleg (Olegas Kalùginas) 1934 09 06Leningrad (dabar Sankt Peterburgas), SSRS valstybės saugumo veikėjas. Generolas majoras (1974–2002).

Išsilavinimas ir darbas KGB

Baigė Leningrado universitetą (1958), Valstybės saugumo komiteto (KGB) aukštąją žvalgybos mokyklą. Žvalgybos darbą 1960–64 dirbo prisidengdamas žurnalistiniu (oficialiai buvo SSRS radijo korespondentas Niujorke), 1965–72 – diplomatiniu (buvo SSRS ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose II, I sekretorius) darbu. Organizavo Jungtinių Amerikos Valstijų kariškių verbavimą, sovietinių agentų diegimą į Centrinės žvalgybos agentūros padalinius. 1974–80 SSRS KGB I vyriausiosios valdybos Kontržvalgybos valdybos viršininkas. 1980 dėl asmeninių nesutarimų su SSRS KGB I vyriausiosios valdybos viršininku V. Kriučkovu atleistas ir paskirtas SSRS KGB Leningrado miesto ir srities valdybos viršininko pavaduotoju. 1987–88 SSRS mokslų akademijos Saugumo ir režimo valdybos viršininkas.

Olegas Kaluginas (Maskva, 1990 07 24; tolumoje – vadinamoji Lubianka, buvęs KGB kalėjimas, dabar – Federalinės saugumo tarnybos buveinė)

KGB veiklos kritika. Visuomeninė veikla

Po viešos SSRS KGB vadovybės veiklos ir metodų kritikos 1989 išėjo į atsargą, dirbo SSRS elektronikos pramonės ministro pavaduotoju. 1990–91 SSRS Aukščiausiosios tarybos liaudies deputatas. 1990 SSRS Ministrų tarybos potvarkiu iš O. Kalugino buvo atimtas karinis laipsnis ir pensija, SSRS prezidento M. Gorbačiovo įsaku – valstybiniai apdovanojimai. 1991 laipsnis ir apdovanojimai grąžinti, dirbo SSRS KGB pirmininko Vadimo Bakatino pavaduotoju, vėliau patarėju.

Veikla emigracijoje

Nuo 1995 gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Buvo Amerikos katalikų universiteto profesorius, nuo 2003 čia skaitė paskaitų ciklą Šiuolaikinio šnipinėjimo istorija Rusijoje, vėliau dėstė Kontržvalgybos ir saugumo studijų centre (Centre for Counterintelligence and Security Studies). 2003 jam suteikta Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybė.

2002 Maskvos miesto teismas už akių jį nuteisė 15 metų kalėti.

Knygos

Knygos: Pirmoji valdyba: 32 žvalgybos ir šnipinėjimo prieš Vakarus metai (The First Chief Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West 1994, rusiškas vertimas Proščaj Lubjanka, 1995, Moi 32 goda v razvedke i špionaže protiv Zapada 1998, knygoje demaskavo SSRS užsienio agentų tinklą), Vaizdas iš Lubiankos (Vid s Lubjanki 1996), Deginant tiltus (Sžigaja mosty 1997).

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką