omnikrãtija (lot. omnis – kiekvienas, bet kuris + gr. kratos – valdžia), neriboto dydžio žmonių grupės bendrabūvio decentralizuoto ir nehierarchinio organizavimo būdas, kai ieškant grupei aktualaus klausimo sprendimų ir priimant konkretų sprendimą gali dalyvauti bet kuris grupės narys nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, socialinio statuso, įsitikinimų, turtinės padėties ir kitų asmenį apibūdinančių charakteristikų. Įgyvendinant šią valdymo formą, pasitelkiamas kolektyvinis intelektas, realizuotas interneto platformoje.

Omnikratijoje klausimai dažniausiai sprendžiami dviem etapais. Pirmasis etapas skirtas galimų sprendimų baigtiniam sąrašui sudaryti. Galutinis sąrašas susideda iš argumentais paremtų sprendimų, išrikiuotų pagal apibendrintą sprendimo įvertį ir sprendimui pritariančių dalyvių dalį. Šiame etape dalyvauja tie grupės nariai, kurie yra arba kurie jaučiasi kompetentingi nagrinėjamo klausimo srityje. Kompetencijos lygį įsivertina pats asmuo, tačiau kompetencija t. p. nustatoma dinamiškai kolektyvinio intelekto algoritmais, asmeniui daug kartų dalyvaujant sprendimų paieškoje.

Antrajame – sprendimo priėmimo – etape iš sudaryto sprendimų sąrašo išrenkamas vienas sprendimas, kuris yra laikomas galutiniu grupės sprendimu. Šiame etape paprastai dalyvauja visi grupės nariai nepriklausomai nuo jų kompetencijos. Reikia pastebėti, kad galutinis sprendimas gali būti kitas nei geriausiai įvertintas pirmajame etape sudaryto sąrašo sprendimas (tokiu būdu jis labiau atitinka grupės vertybes, pvz., gali būti toks palyginimas – protas ir širdis).

Kadangi sprendimų paieškos ir jų priėmimo procesas vyksta kolektyvinio intelekto platformoje, visi dalyvių veiksmai yra apskaitomi, todėl jų aktyvumas ir kompetencija ieškoti sprendimų gali būti skatinami, atsižvelgiant į asmens indėlį į gautą rezultatą. Indėlis apskaičiuojamas naudojant socialinius algoritmus ir priklauso tik nuo anonimiškumą išlaikančių dalyvių sąveikos, bet nepriklauso nuo pavienių asmenų valios.

46

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką