Galdikáitė Ona, slapyvardis Vỹnmedžio Šakẽlė 1898 09 17Giršinai (Mosėdžio vlsč.) 1990 02 09Kaunas, lietuvių katalikų vienuolė, poetė. Dailininko A. Galdiko sesuo.

Išsilavinimas ir veikla

1920–21 studijavo Münsterio universitete teologiją, filosofiją ir pedagogiką. 1922 įstojo į Krikščioniškosios meilės ir atgailos pranciškonių vienuolyną Nonnenwerthe (Vokietija; vienuolinis vardas Marija Augustina). 1929 dėdė arkivyskupas P. Karevičius pakvietė ją įkurti pranciškonių vienuoliją Lietuvoje. 1930 Padvariuose (Kretingos valsčius) įsteigė Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregaciją, kuri turėjo bažnytinių drabužių siuvyklą, vaikų darželį, vaikų katechizacijos mokyklą, vadovavo senelių prieglaudoms. 1935 įkūrė vienuolyną Kaune – jame buvo pirmieji Lietuvoje uždarų rekolekcijų namai, veikė vaikų darželis pagal M. Montessori auklėjimo sistemą.

Ona Galdikaitė

1949 sovietų saugumo suimta, kalinta Kaune, Kretingoje, Vilniuje. 1950 nuteista 10 metų kalėti; kalėjo Abezės ir Intos lageriuose. 1955 amnestuota. Grįžusi į Lietuvą toliau rūpinosi kongregacijos gyvenimu, iš lenkų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė ir savilaidos būdu leido teologų dogmatikų ir mistikų veikalus.

Knygos

Parašė eilėraščių (2008 išleista poezijos rinktinė Irkis į gilumą), giesmių (Mariją mylėti ir daugelis kitų įtraukta į maldynus), išvertė šv. Teresės Avilietės knygas Gyvenimas, jos pačios aprašytas (išleista 1998), Vienuolynų steigimas (išleista 2004). 1977–90 dalyvavo leidžiant pogrindžio žurnalą Rūpintojėlis.

1341

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką