Ona Gražina Rakauskienė

Rakáuskienė Ona Gražina 1945 08 26Anykščiai, lietuvių ekonomistė. Alfonso Bielinio duktė. Habilituota daktarė (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų daktarė 1994).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1968 baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

1969–1971 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute, 1971–1982 – SSRS mokslų akademijos Centriniame ekonomikos ir matematikos institute, 1979 baigė jo aspirantūrą. 1983–1994 dirbo SSRS (nuo 1991 Rusijos) mokslų akademijos Liaudies ūkio prognozavimo institute, 1986–1993 mokslinės grupės Socialinės ekonominės jaunimo problemos vadovė, 1993–1994 projekto Vidurinės klasės formavimo problema vadovė. 1995–1997 Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 1999–2000 Ekonomikos ir privatizacijos instituto Ūkio raidos problemų skyriaus vedėja. 1990–1993 dėstė Rusijos jaunimo institute (Maskva), 1995–1999 – Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nuo 2000 dėsto Mykolo Romerio universitete, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė (nuo 2015); profesorė (1998), garbės profesorė (2020). 1996 stažavo Halifaxe (Kanada), 2004 Helsinkyje, Stokholme ir Uppsaloje, 2007 Hannoveryje, 2008 Prahoje. 1998–2001 dalyvavo rengiant Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikes strategijas (iki 2010 ir iki 2015).

Ona Gražina Rakauskienė

Lyčių lygybės tyrimų Lietuvos ekonomikoje iniciatorė, 2005 įkūrė Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomikos institutą.

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų svarbiausios sritys: socialinė ekonominė nelygybė, valstybės ekonominė politika ir strateginė plėtra, lyčių ekonomika, globalizacija ir tarptautinė ekonomika, Europos Sąjungos ekonominė integracija ir sanglauda, asmenybės ir organizacijos atsparumas.

Paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Socialiniai jaunimo orientyrai: tendencijos, problemos, perspektyvos (rusų kalba, 1993), Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje (su kitais, 2005), Valstybės ekonominė politika (2006), Moterų verslo konkurencingumo didinimas Lietuvoje (su kitais, 2007), Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje (su kitais, 2007), Lyčių aspekto integravimas į biudžetą (su Vaida Lisauskaite, 2008), Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje (su Vaida Servetkiene, 2011), Lyčių ekonomika (su D. Štreimikiene, I. Žalėniene ir kitomis autorėmis, 2014), Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis (su kitais, 2015), Socialinė ekonominė nelygybė Lietuvoje (su kitais, 2017), Moterų ir vyrų pajamų atotrūkis Lietuvoje (su Eglė Krinickienė ir Vaida Servetkiene, 2020), Perteklinė nelygybė ir socialinė ekonominė pažanga (su D. Štreimikiene ir Lina Volodzkiene, 2021).

Ona Gražina Rakauskienė

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką