Onos Jogailaitės portretas (aliejus, apie 1553, dailininkas L. Cranachas, 1515–86, Krokuvos nacionalinis muziejus)

Ona Jogailaitė karūnacijos drabužiais (aliejus, 1576, dailininkas M. Koberis, Vavelio katedra)

Onà Jogailáitė 1523 10 18Krokuva 1596 09 09Varšuva (palaidota Krokuvoje, Vavelio Žygimantų koplyčioje), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo ir Bonos Sforzos duktė, jų sūnaus valdovo Žygimanto Augusto sesuo. Tėvų dvare gavo gerą išsilavinimą. Ilgai buvo netekėjusi, gyveno Vavelyje, Plocke (Mazovija), Vilniuje (1558–64). Nors Žygimantas Augustas su seserimi neretai konfliktavo (pvz., dėl vedybų su Barbora Radvilaite), vis dėlto jai užrašė savo testamentą. Po brolio mirties 1572 nutrūkus vyriškajai Jogailaičių linijai Ona Jogailaitė buvo laikoma dinastijos tęsėja, simboliškai tituluota infante; tai suteikė jai nemažą politinę įtaką per tris tarpuvaldžių (bekaralmečių) laikotarpius. Lenkijos ir Lietuvos politinio elito požiūriu, Oną vesti turėjo būsimas karalius. Iš pradžių, 1573, ją vesti buvo įsipareigojęs Henrikas Valua, bet jam atsisakius sosto pažadas tapo neaktualus. Per kitą tarpuvaldį t. p. reikalauta, kad kandidatai įsipareigotų vesti Oną (pvz., tai buvo pažadėjęs Ernestas Habsburgas). 1575 12 13 Varšuvoje Ona Jogailaitė buvo paskelbta Lenkijos karaliene ir Lietuvos didžiąja kunigaikštiene, bet sosto neužėmė. 1576 05 01 ištekėjo už Lenkijos karaliumi išrinkto Transilvanijos kunigaikščio Stepono Batoro. Karališkoji pora buvo drauge vainikuota Vavelyje. Ona Jogailaitė bandė stiprinti savo grupuotės politinę įtaką ir dėl to ėmė konfliktuoti su valdovu Steponu Batoru. Gyveno atskirai nuo jo, daugiausia Varšuvoje. Čia pasireiškė aktyvia ūkine veikla, prašmatiniu dvaro gyvenimu, kova su reformacija. Atgavo dalį motinos palikimo Bari kunigaikštystėje Italijoje. 1586 tapusi našle, stengėsi, kad nauju Lenkijos karaliumi taptų jos seserėnas, sesers Kotrynos sūnus Zigmantas Vaza. Ilgainiui susipyko ir su juo. Paskutinius gyvenimo metus praleido Varšuvoje. Garsėjo ne tik politinėmis ambicijomis, bet ir dideliu pamaldumu. Varšuvoje įsteigė Šv. Onos broliją, palaikė artimus ryšius su popiežiaus nuncijais, žymiais jėzuitais, tarp jų su – Petru Skarga, kuris jai dedikavo savo veikalą Šventųjų gyvenimai (1579), o per laidotuves savo kalboje jos gyvenimą pavadino gražia Jogailaičių dinastijos pabaiga.

2336

Anna Jagiellonka

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką