Ona Mikulskienė

Mikùlskienė Ona, Mozoliauskáitė 1905 01 30Omsk 2008 04 19Vilnius, lietuvių kanklininkė, pedagogė, kanklių orkestrų vadovė, visuomenės veikėja. Lietuvos šaulių sąjungos garbės narė (1981). 1924 Kaune baigė buhalterijos kursus. 1925–27 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (J. Čiurlionytės fortepijono klasėje). 1926–39 Klaipėdos giedotojų draugijos choristė, lietuvių scenos mėgėjų draugijos Aida artistė. Dalyvavo operų, operečių, dramos veikalų spektakliuose. 1928 Klaipėdos pirmojo šaulių moterų skyriaus pirmininkė, 1931 – vadė, 1932–38 – XX šaulių moterų rinktinės vadė. 1933 įkūrė Klaipėdos, 1940 – Vilniaus šaulių kanklininkių orkestrą. 1940–91 Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė, 1941–44 dar ir Vilniaus filharmonijos liaudies ansamblio kanklininkė. Nuo 1995 gyveno Vilniuje. 1996 išleido vyro A. Mikulskio tautines mišias Už kenčiančią Lietuvą mišriam chorui ir vargonams, dainų jaunimui rinkinį Dainuojanti jaunystė (1999), giesmių rinkinį Jėzau, Jėzau, ateiki pas mane (2001).

Veikla emigracijoje

1944 pasitraukė į Vakarus; 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Clevelande. Koncertavo su kanklių ansambliais ir Čiurlionio ansambliu. 1958–72 kankliuoti mokė Clevelando M. Valančiaus, 1972–79 Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, įsteigė moksleivių kanklių orkestrus. Parengė kanklių orkestrą 1963 dainų šventei Čikagoje. 1965–85 Clevelande turėjo kanklių studiją. 1971–75 karininko A. Juozapavičiaus šaulių kuopos Moterų sekcijos vadovė. 1973–76 Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje šaulių moterų vadovė. 1975–81 šaulių Žalgirio kuopos Moterų sekcijos vadovė Clevelande. Clevelando Didžiosios kunigaikštienės Birutės draugijos, Lietuvos vyčių ir Suvienijimo lietuvių Amerikoje narė.

Surinko Čiurlionio ansamblio dokumentinę medžiagą. Šio ansamblio archyvą ir muzikos instrumentus bei Aukso knygą su šimtais žymių žmonių įrašų apie Čiurlionio ansamblį 1992 padovanojo Lietuvai. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje paskelbė straipsnių apie muziką.

Apdovanojimai

Šaulių žvaigždės ordinas (1938), Gedimino ordino Riterio kryžius (1996).

L: O. Mikulskienė Čiurlionio ansamblis 1940–1949. Dienoraštis / parengė V. Juodpusis Vilnius 2000; V. Juodpusis Čiurlionio ansamblis 1949–1991. Onos Mikulskienės dienoraštis Vilnius 2005.

90

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką