Ona Rymaitė

Ona Rymaitė

O. Rymaitė. Mirandolinos vaidmuo (C. Goldoni Mirandolina 1924, režisierius B. Dauguvietis, dekoratorius J. Gregorauskas)

O. Rymaitė. Olivijos vaidmuo (W. Shakespeare’o Dvyliktoji naktis 1933, režisierius M. Čechovas, dailininkas S. Ušinskas)

Rymáitė Ona 1898Kaunas 1950 05 10Kaunas, lietuvių teatro aktorė. 1911–14 vaidino Kauno Dainos draugijos, A. Vitkausko skrajojamųjų trupių spektakliuose. Apie 1915–20 gyveno Maskvoje, lankė privačią S. Chaliutinos dramos mokyklą (1915–17), vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose (1916–17). 1921–26, 1928–50 Kauno dramos teatro (iki 1944 veikė įvairiais pavadinimais) aktorė. 1926 Kaune įkūrė privačią gastrolių trupę Mūsų teatras (veikė iki 1928), jai vadovavo ir vaidino.

Sukūrė apie 100 vaidmenų; svarbesni (daugiausia jaunų herojų): Aldona (A. Asnyko Kęstutis), Danguolė (V. Mykolaičio‑Putino Valdovo sūnus, abu 1921), Luiza, Amalija (F. Schillerio Klasta ir meilė 1922, Plėšikai 1928), Mirandolina (C. Goldoni Mirandolina), Siuzana (P.‑A. de Beaumarchais Pašėlusi diena, arba Figaro vedybos), Ona Duonutė (V. Krėvės Skirgaila, visi 1924), Rachilė (P. Vaičiūno Stabai ir žmonės 1928), Viltė (Šarūnas 1929, pagal V. Krėvę), Ofelija, Olivija, Kordelija (W. Shakespeare’o Hamletas 1932, Dvyliktoji naktis 1933, Karalius Lyras 1937), Emilija Platerytė (A. Vienuolio 1831 metai / Krakosmetis 1939). Vaidyba temperamentinga, įtaigi, plastiška, lyriška (kartais melodramatiška), būdinga romantinis pakilumas (kartais perdėtas jausmingumas ir patetiška deklamacija).

Deklamavo daugiausia lietuvių rašytojų (K. Binkio, L. Giros, K. Inčiūros, Maironio, A. Miškinio, S. Nėries, P. Vaičiūno) kūrybą, rengė melodeklamacijos (pritariant muzikai) koncertus.

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1935).

L: A. Vengris Nemuno mergaitė Vilnius 1990.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką