Stulgnskienė Ona, Matulaitýtė 1894 08 24Marijampolė 1962 07 18Kaunas, lietuvių visuomenės veikėja. A. Stulginskio žmona. Prieš pat I pasaulinį karą baigusi Marijampolės gimnaziją, Vilniuje dirbo mokytoja suaugusiųjų kursuose, vėliau vaikų prieglaudos vedėja. Dalyvavo Lietuvių krikščionių demokratų partijos, kitų katalikiškų organizacijų veikloje, padėjo nuo karo nukentėjusiems žmonėms, dainavo lietuvių chore, vaidino spektakliuose. Po karo apsigyveno Kaune, dirbo Finansų ministerijoje. 1920 04 24 ištekėjusi už politiko A. Stulginskio, darbo atsisakė, aktyviai dalyvavo visuomeninėje, ypač labdaringoje veikloje. Savanorius globojusio Lietuvos moterų komiteto Tėvynei ginti viena iniciatorių (1920 10), vadovė, Kūdikių gelbėjimo draugijos Lopšelis (įsteigta 1922), Lietuvių katalikių moterų draugijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos garbės pirmininkė.

Ona Stulginskienė (1920; Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune)

Ona Stulginskienė (1920; Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune)

Nuo 1927 šeima gyveno ir ūkininkavo Jokūbavo dvare (Kretingos apskritis). O. Stulginskienė vadovavo Kretingos apskrities Lietuvių katalikių moterų draugijai, globojo katalikiškas jaunimo organizacijas.

1941 06 14 su vyru sovietų išvežti į Sibirą, tremtyje atskirti. O. Stulginskienė pateko į Komiją, dirbo virėja, telefonininke, malkų sandėlininke. Glaudėsi pašiūrėje, dirbdavo naktimis, patyrė du insultus. 1954 paleistas iš lagerio pas žmoną atvyko A. Stulginskis. 1956 abu grįžo į Lietuvą.

L: A. Eidintas Aleksandras Stulginskis. Lietuvos prezidentas – Gulago kalinys Vilnius 1995; A. Eidintas Aleksandras Stulginskis ir jo epocha Vilnius 2014.

1277

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką