Ona (meistras iš Alkmaaro, Šv. Joakimo ir šv. Onos gyvenimo scenos, 1500, aliejus, medis, F. Halso muziejus Haarleme)

Ona (meistras iš Alkmaaro, Šv. Joakimo ir šv. Onos gyvenimo scenos, 1500, aliejus, medis, F. Halso muziejus Haarleme)

Onà, Švenčiausiosios Mergelės Marijos motina. Šv. Joakimo žmona. Šventoji (šventė – liepos 26, kartu su šv. Joakimu). Biblijoje neminima. Apie Oną pasakojama 2 a. apokrifuose – Jokūbo protoevangelijoje, Pseudomato evangelijoje ir Marijos gimimo evangelijoje. Pagal jas, Ona buvo Betliejaus kunigo Matano duktė. Ona su Joakimu ilgai neturėjo vaikų, bet po karštų maldų angelas Jokimui apreiškė, kad pagaliau jie susilauks dukters (hebr. hannāh – Dievo malonė). Senyvo amžiaus sulaukus Onai ir Joakimui gimė duktė Marija, o Ona netrukus mirė.

Kultas

Rytuose Onos kultas išplito 6 a., Vakaruose – 7 a., šventė žinoma nuo 12 a., 14 a. paplito visoje Europoje. 1584 popiežius Grigalius XIII ją paskelbė privalomą visoje Bažnyčioje. 16 a. Onos kultas buvo labai stiprus Vokietijoje, prieš jį kovojo M. Liuteris.

Vaizdavimas dailėje

Krikščioniškojoje ikonografijoje dažniausiai vaizduojama Šventosios Šeimos ir Marijos auklėjimo kompozicijose, individualaus atributo neturi, atpažįstama iš senyvo amžiaus ir žalios bei raudonos spalvos drabužių. Kartais kaip atskiras siužetas vaizduojama Onos mirtis – Švenčiausioji Mergelė Marija įduoda Onai į ranką žvakę, o Kristus ją laimina.

Ona (nežinomas lietuvių liaudies menininkas, Šv. Ona su Marija, medis, Pušalotas, saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje)

Šv. Onos šventė Lietuvoje

Lietuvoje šv. Onos šventė buvo laikoma naujos duonos diena, per ją buvo kepama naujo rugių derliaus bandelė. Populiarūs Šv. Onos atlaidai (Alvite, Griškabūdyje, Skaruliuose, Vėžaičiuose).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką