Zdanavičitė Onytė 1946 11 11Kaišiadorys, lietuvių geologė. Habil. dr. (fiziniai m., 2002).

Išsilavinimas ir mokslinė veikla

1971 baigė Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės institutą. 1971–2010 dirbo Geologijos instituto (nuo 2002 Geologijos ir geografijos institutas) Naftos geologijos skyriuje, 1995–2002 – jo vadovė; 1985–95 vyresnioji, nuo 2002 vyriausioji mokslo darbuotoja. Geologijos instituto vykdytos mokslinės programos Lietuvos Žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė (Litosfera, 1996–2003) problemos Naftingųjų kompleksų raida koordinatorė. 2005–10 dar dėstė Vilniaus universitete. Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Europos organikų geochemikų asociacijos narė. Tyrė kambro, ordoviko ir silūro uolienų išplitimą, raidą, jose esančių organinių medžiagų ir naftos cheminę sudėtį, kilmę bei naftos ir dujų telkinių formavimosi dėsningumus Baltijos sineklizėje.

Onytė Zdanavičiūtė

Sudarė Baltijos sineklizės centrinės dalies geologinį žemėlapį (M 1:500 000, su Lenkijos geologijos instituto mokslininkais 2007). Paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių.

Svarbiausi veikalai

Monografijos: Pabaltijo naftos telkiniai (su kitais, 1987), Sovietų Sąjungos naftos ir kondensato fizinės cheminės charakteristikos bei individuali angliavandenilių sudėtis (su kitais, 1989), Lietuvos naftingieji kompleksai (su kitais, 1996), Rytų Europos platformos vakarinės dalies geologija ir naftingumas (su kitais, 1997), Lietuvos nafta (1998), Petroleum geology of Lithuania and Southeastern Baltic (Lietuvos ir Pietryčių Baltijos naftos geologija su kitais, 2001), Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai (su kitais, 2004).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką