Òperos vaidyklà, Lietuvõs òpera, Lietùvių òpera, pirmasis lietuvių profesionalusis operos teatras, veikęs 1920–22 Kaune. Operos vaidykla buvo vadinama Lietuvių meno kūrėjų draugijos Operos ir dramos vaidyklos operos trupė. Įkurta Α. Kačanausko, J. Tallat Kelpšos, J. Naujalio, A. Galaunienės ir kitų muzikų iniciatyva. 1920 12 31 įvyko pirmasis spektaklis – G. Verdi Traviata (dirigavo J. Tallat Kelpša, režisavo K. Glinskis). Dar pastatyta M. Petrausko Birutė, A. Rubinšteino Demonas, G. Verdi Rigoletas. Svarbiausius vaidmenis atliko: A. Galaunienė, V. Grigaitienė, J. Dvarionaitė, K. Petrauskas, A. Sodeika, J. Bieliūnas, P. Oleka, J. Byra. 1922 teatras suvalstybintas, pavadintas Valstybės opera. Dar Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.

G. Verdi operos Traviata pirmojo spektaklio scena (1920; dirigentas J. Tallat Kelpša, režisierius K. Glinskis; Violeta – A. Galaunienė, Alfredas – K. Petrauskas)

J. Bruveris Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Vilnius 2006.

1552

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką