òrderis (vok. Order < pranc. ordre < lot. ordo – tvarka, eilė), oficialus rašytinis dokumentas (leidimas, įsakymas, pažymėjimas ir kita), kuriuo leidžiama, pavedama ar įpareigojama atlikti tam tikrą veiksmą ar operaciją. Orderio reikia norint, pavyzdžiui, daryti kratą, tardyti ar suimti įtariamąjį, apsigyventi valstybei ar savivaldybei priklausančiose gyvenamose patalpose. Advokato orderis oficialiai patvirtina jo turimus įstatymų numatytus advokato įgaliojimus ir nurodo konkrečius procesinius veiksmus, kuriuos jis gali atlikti (pavyzdžiui, dalyvauti baudžiamojoje byloje gynėju). Italijoje teismo orderis yra būtinas, kad būtų galima prieiti prie darbuotojo elektroninio pašto žinučių. Jungtinėse Amerikos Valstijose arešto orderio reikia siekiant sulaikyti nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį. Teisėjas ar kitas kompetentingas pareigūnas, gavęs visus reikiamus dokumentus ir įsitikinęs, kad yra pakankamas pagrindas sulaikyti asmenį, išduoda šerifui ar kitam kompetentingam pareigūnui arešto orderį – procesinį dokumentą, kuriuo reikalaujama sulaikyti nurodytą asmenį ir pristatyti jį teisėjui apklausti apie pažeidimą, dėl kurio padarymo jis kaltinamas.

Visoje Europos Sąjungos teritorijoje nuo 2002 siekiant išvengti ilgos ir sudėtingos ekstradicijos procedūros naudojamas Europos arešto orderis. Šis orderis yra Europos Sąjungos valstybės narės teismo institucijos sprendimas, kuriuo kita Europos Sąjungos valstybė narė įpareigojama suimti ir perduoti jame nurodytą asmenį, įtariamą nusikalstamos veikos padarymu, siekiant pradėti šio asmens baudžiamąjį persekiojimą ar vykdyti jam paskirtą su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jeigu jis pasislėpė nuo bausmės atlikimo. Europos arešto orderį išdavusiai valstybei taip pat perduodami daiktai ir dokumentai, kurie gali būti panaudoti kaip įrodymai tiriant nusikalstamą veiką arba kuriuos šis asmuo įgijo nusikalstamu būdu. Siekdama iš Europos Sąjungos valstybės narės perimti Lietuvos Respublikos pilietį ar kitą asmenį, kurio baudžiamasis persekiojimas yra pradėtas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, gavusi teismo nutartį suimti asmenį, išduoda Europos arešto orderį ir kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos valstybės narės instituciją, kad ši perduotų jame nurodytą asmenį. Dėl Lietuvos Respublikos piliečio ar kito asmens, kuris Lietuvoje įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteistas laisvės atėmimo bausme, bet pasislėpė nuo bausmės atlikimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos arešto orderį išduoda ir į kompetentingą šios valstybės instituciją kreipiasi Teisingumo ministerija.

1253

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką