Óro gynýbos bataliònas, Lietuvos karinių oro pajėgų dalinys. Dislokuotas Radviliškyje.

Sudaro štabas, keturios oro gynybos, viena apžvalgos radarų ir viena štabo bei aprūpinimo baterijos. Pagrindinis bataliono uždavinys – Sausumos pajėgų vienetų apsauga nuo antpuolių iš oro ir strateginių objektų oro gynyba. Oro gynybos bataliono uždaviniai: užtikrinti veiksmingą stacionarių objektų oro erdvės gynybą žemame aukštyje krizių metu; rengtis remti ugnimi kitų Lietuvos karinių vienetų veiksmus, naudojant trumpojo nuotolio oro erdvės gynybos sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje; budėti ir, iškilus poreikiui, ginti Ignalinos atominės elektrinės oro erdvę žemame aukštyje.

Oro gynybos bataliono šaudymo pratybos Juodkrantėje (2007)

Batalionas atlieka šias funkcijas: turimomis oro gynybos priemonėmis vykdo nustatytas oro erdvės gynybos užduotis; su NATO šalimis dalyvauja bendrose pratybose ir mokymuose, kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose; bendradarbiauja su Lietuvos valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis; ruošia oro gynybos specialistus ir oro gynybos rezervo karius. Ginkluotė ir technika: raketinis oro gynybos kompleksas RBS-70, apžvalgos radaras Giraffe MkIV, artimo nuotolio oro gynybos sistema Stinger, priešlėktuvinė raketinė sistema GROM.

Istorija

Oro gynybos batalionas įkurtas 2000 09 01; prieš tai, 1999, Švedijoje 18 Lietuvos karių baigė priešlėktuvinės gynybos kursus. 2000–04 galiojo bendradarbiavimo sutartis su Švedijos kariuomene dėl Oro gynybos bataliono ginklavimo ir mokymo. 2000 Švedija perdavė šiam batalionui oro gynybos sistemą m / 40, kurią sudaro 40 mm zenitiniai pabūklai L‑70, ugnies valdymo radarai CIG‑790, 50 kW generatoriai Elverk, apžvalgos radarai PS‑70. Švedijos kariuomenės patarėjai padėjo bataliono kariams naudotis gauta technika, dalyvavo pratybose. 2001 07 per Lietuvos ir Latvijos oro gynybos batalionų pratybas atlikti bandomieji šūviai iš zenitinių pabūklų į oro taikinius, 06 per taktinius mokymus Rytų Lietuva 2001 – į antžeminius. 2001 10 15 Oro gynybos batalionas pradėjo kovinį budėjimą prie Ignalinos atominės elektrinės. 2002 batalioną papildė privalomosios karinės tarnybos kariai, kurie batalione tarnavo iki 2009 07.

2004 Norvegijos kariuomenė Oro gynybos batalionui perdavė artimo nuotolio raketinę sistemą RBS‑70 ir apžvalgos radarus Giraffe Mk‑IV. Bataliono kariai Norvegijoje mokėsi valdyti naują oro gynybos sistemą, o Norvegijos karininkai batalione dėstė RBS‑70 sistemos kovinio šaudymo vadovų kursą. 2004 07 batalioną papildė Generolo leitenanto M. Pečiulionio arsenalo pėstininkų kuopos kariai, kurie 2004 08–2008 06 užtikrino NATO lėktuvų apsaugą Zoknių (Šiauliai) kariniame aerodrome. 2005 atlikti RBS‑70 sistemos bandomieji šaudymai į oro taikinius. 2006 rengtos bendros pratybos su Karinėmis jūrų pajėgomis. 2007 iš Jungtinių Amerikos Valstijų įsigytas artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas Stinger (raketos įrengtos ant Hammer tipo transporto priemonių). 2009 į batalioną perkelta Motorizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas oro gynybos baterija. 2010 Oro gynybos batalionui įteikta kovinė vėliava. 2017 Šiaulių apskrities teritorijoje vykusiose tarptautinėse pratybose Tobruq Legacy 2017 (Tobruko palikimas 2017) dalyvavo apie 500 karių ir apie 30 oro gynybos sistemų iš Lietuvos ir keturių NATO šalių – Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos ir Lenkijos.

Vadai

Oro gynybos bataliono vadai: R. Daujotis (2000–05), Ričardas Jarusevičius (2005–11), Rolandas Greibus (2011–13), Vitalijus Sadrejevas (2013–16), Nerijus Kačkauskas (2016–17), Vaidas Šimaitis (nuo 2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką