osciliãtorius (lot. oscillatorius – svyruojantis), fizikinė (elektromagnetinė, kvantinė, mechaninė) sistema, virpanti apie pusiausvyros padėtį. Klasikinio osciliatoriaus būdingi pavyzdžiai – matematinės svyruoklės, prie stangrios spyruoklės pritvirtinto svarelio virpesiai. Pusiausvyros padėtyje sistemos potencinė energija yra mažiausia, todėl jos skleidinys Tayloro eilute yra toks: U=c22!x2+c33!x3+c44!x4+U={c_{2}} over {fact {2} } x^{2}+{c^{3}} over {fact {3} } x^{3}+{c_{4}} over {fact {4} } x^{4}+…; čia c2, c3, … – skleidinio koeficientai, x – nuokrypis nuo pusiausvyros taško. Spyruoklės (stangrumo koeficientas k) ir prie jos pritvirtinto masės m svarelio sistemos judėjimas nusakomas Lagrange’o funkcija: Z=12j,k=1smdxdt2k2!x2+c33!x3+c44!x4+Z={1} over {2} sum from{j,k=1} to{s} m left ( {"d"x} over {"d"t} right )^{2} -left ( {k} over {2"!"} x^{2}+{c^{3}} over {3"!"} x^{3}+{c_{4}} over {4"!"} x^{4}+… right ). Kai x vertės mažos, Tayloro eilutėje svarbiausias pirmasis eilutės narys. Jei potencinės energijos išraiškoje atsižvelgiama tik į pirmąjį narį, lygtis md2xdt2+kx=0m{"d"^{2}x} over {"d"t^{2}} +kx=0 nusako harmoninį osciliatorių. Šios lygties sprendinys išreiškiamas harmoninėmis funkcijomis x = A1sin(ωt) + A2cos(ωt) arba x = Asin(ωt + φ); čia ω2=km%iomega ^{2}={k} over {m}, o integravimo konstantos A1 ir A2 bei svyravimo fazė φ randamos iš pradinių sąlygų. Harmoninio osciliatoriaus virpesių periodas nepriklauso nuo amplitudės, visa sistemos mechaninė energija yra pastovi ir lygi E=12mω2A2E={1} over {2} m%iomega ^{2}A^{2}. Jei nuokrypis x didelis, potencinės energijos skleidinyje atsižvelgiama į aukštesnės eilės narius, ir judėjimo lygtis tampa netiesine. Toks osciliatorius vadinamas anharmoniniu. Jo virpesių periodas priklauso nuo amplitudės. Kvantinis harmoninis osciliatorius yra klasikinio osciliatoriaus atitikmuo (klasikiniai dydžiai pakeičiami kvantiniais ir tenkinami kvantinės mechanikos postulatai). Kvantinio osciliatoriaus modelis yra sudėtingų kvantinių vyksmų modelių fundamentali sudedamoji dalis, nes daugeliu atvejų dalelių sąveikos potencialas ties pusiausvyros tašku yra harmoninio osciliatoriaus potencialo pavidalo (potencinės energijos skleidinio pirmasis narys). Kvantinio harmoninio osciliatoriaus banginė funkcija ψ tenkina Schrödingerio lygtį, kurios pavidalas vienmačiu atveju -22m2x2+12mω2x2ψ=Eψleft lbrace {hbar ^{2}} over {2 m} {partial ^{2}} over {partial x^{2}} +{1} over {2} m%iomega ^{2}x^{2} right rbrace %ipsi =E%ipsi. Ši lygtis turi nenulinius sprendinius tik esant diskrečioms energijos vertėms En=ωn+12E_{n}=hbar %iomega left ( n+{1} over {2} right ), n = 0, 1, 2, … .

1670

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką