Oskar Kolberg

Oskar Kolberg (dailininkas O. Kolbergo brolis Antoni Kolberg)

Kolberg Oskar (Oskaras Kòlbergas) 1814 02 22Przysucha (Mazovijos vaivadija) 1890 06 03Krokuva, lenkų tautosakininkas, kultūros antropologas, kompozitorius ir muzikologas. Nuo 1868 Krokuvos mokslo draugijos, nuo 1874 Krokuvos mokslų akademijos narys.

Užnemunėje rinko lietuvių tautosaką ir etnografinę medžiagą. 1856 J. Jaworskio leistame kalendoriuje paskelbė keturių lietuvių liaudies dainų tekstus ir tris melodijas, 1860 Augustavo gubernijoje užrašė 41 melodiją. Rinkinyje Lietuvių liaudies dainos (Pieśni ludu litewskiego 1879) paskelbė 76 dainų tekstus lietuvių ir lenkų kalbomis, 59 melodijas. Pastebėjo lietuvių liaudies dainų melodijų panašumą su vokiečių, lenkų, kitų slavų tautų liaudies melodijomis, itališka kantilena, išryškino vyraujantį trijų dalių metrą ir santūrų tempą.

Sukūrė muzikos kūrinių liaudies melodijų motyvais, tarp jų – vienaveiksmę operą Piemenų karalius (Król pasterzy 1853).

Harmonizavo įvairių tautų liaudies dainų, 1847 išleido dvylikos harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinį.

Parašė etnografinių veikalų. Svarbiausi: Liaudis. Jos papročiai, gyvensena, kalba, padavimai, patarlės, apeigos, burtai, žaidimai, dainos, muzika ir šokiai (Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce 23 tomai 1857–1890), Etnografiniai vaizdai (Obrazy etnograficzne 11 tomų 1882–1891).

O. Kolbergo surinkta etnografinė medžiaga aprėpia ne tik lenkų, bet ir kitų 18 a. pabaigos Abiejų Tautų Respublikos tautų kultūrą. Šiais šaltiniais ir O. Kolbergo veikalais remdamasi plėtojosi lenkų etnografija (tuomet naujas mokslas), tolesni liaudies kultūros tyrimai, folkloristika, kultūrinė antropologija.

Leidžiami O. Kolbergo Visi raštai (Dzieła wszystkie iki 2018 išėjo 86 tomai).

L: Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury Warszawa 1995.

3096

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką