Oskaras Milašius

Milãšius Oskaras, tikr. Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz (Oskaras Vladislovas Liubičius-Milašius) 1877 05 28Čerėja (Vitebsko sr.) 1939 03 02Fontainebleau (prie Paryžiaus), Lietuvos rašytojas, diplomatas. Rašė prancūzų kalba. Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1937). Nuo 1889 gyveno Paryžiuje. Mokėsi Janson de Sailly licėjuje, 1896–98 Luvro ir Rytų kalbų mokyklose studijavo egiptologiją, asirologiją, hebraistiką. Per I pasaulinį karą 1916 mobilizuotas ir paskirtas į Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos spaudos biurą. 1919 Lietuvos vyriausybės paskirtas Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos derybose sekretoriumi. 1920–25 oficialus Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925–38 Lietuvos atstovybės Paryžiuje patarėjas. 1938 pasitraukė iš pareigų Lietuvos pasiuntinybėje.

Grožinė kūryba

Pirmąją poezijos knygą Nuopuolių poema (Le Poème des Décadences 1899) parašė paveiktas simbolizmo, nuo kurio greitai nutolo. Kiti eilėraščių rinkiniai: Septynios vienatvės (Les Sept Solitudes 1906, lietuvių kalba 1979 Čikagoje), Pradmenys (Les Éléments 1911), Kiti eilėraščiai (Autres poèmes), Simfonijos (Symphonies), Nihumim (visos 1915), Adromandoni (1918), Lemiuelio išpažintis (La Confession de Lemuel 1922), Paskutiniai eilėraščiai (Derniers poèmes 1929), Ryto žvaigždės psalmė (Psaume de l‘Étoile du Matin 1937). Parašė romanus Meilės įšventinimas (L‘Amoureuse Initiation 1910, lietuvių kalba pavadinimu Meilės įvadas 1982 Čikagoje), Zborovskiai (Les Zborowski 1914, nebaigtas, lietuvių kalba abu 2001). Sukūrė dramų: Don Žuano scenos (Les Scènes de Don Juan 1906, nebaigta), Migelis Manjara (Miguel Mañara 1912, lietuvių kalba pavadinimu Miguel Menara 1937 Kaune, pavadinimu Miguel Mañara 1977 Čikagoje), Mefibosetas (Méphiboseth 1914), Saulius iš Tarso (Saul de Tarse 1914). Grožinėje kūryboje vyrauja vienatvės, prarasto vaikystės rojaus, meilės ir moters temos, vietos ir laiko problematika; pateikiama originali Don Žuano temos versija, savitai interpretuojami ST ir NT siužetai.

Metafiziniai veikalai

Gyvenimo ir kūrybos posūkis susijęs su 1914 12 14 regėjimu – ugnies naktimi. Polinkį į misticizmą, metafizinius ieškojimus, 1927 pasibaigusį apsisprendimu tapti tvirtai tikinčiu kataliku, stiprino visą gyvenimą trukusios Biblijos studijos, domėjimasis teosofija, ypač E. Swedenborgo veikalais. Kūryboje įsivyravo metafizika, mistika. Metafiziniams veikalams būdinga ekstazės tonas, simboliniai vaizdai, meditacija, muzikinė pakartojimų kompozicija (Laiškas Storgei / Épitre a Storge 1914, lietuvių kalba 1977, 1922 metų Kalėdų Adepto naktis / La Nuit de Noël de 1922 de l‘Adepte 1922, Ars Magna 1924, Slėpiniai / Les Arcanes 1927 21930, Iššifruota šventojo Jono Apokalipsė / L‘Apocalypse de Saint-Jean déchiffrée 1933, Apokalipsės raktas / La Clef de l‘Apocalypse 1938).

Lietuvių tautosakos vertimai

Į prancūzų kalbą išvertė lietuvių tautosakos (rinkiniai Dainos / Daïnos 1928, Senosios Lietuvos pasakos ir pasakojimai / Contes et fabliaux de la vieille Lithuanie 1930, Lietuviškos mano motušės Žąsies pasakos / Contes Lithuaniens de ma Mère l‘Oye 1933). Mitologiniuose pasakų siužetuose ieškojo metamorfozių, kurios patvirtintų O. Milašiaus teiginį, kad lietuvių mitologija artima indų mitologijai, pasakų vyksmą iš kaimo aplinkos perkėlė į aristokratinius karalių rūmus, dvarus pilis, stiliui būdinga aforistiški ir ironiški monologai, šmaikštūs fablio bei elegantiška kompozicija, artima prancūzų literatūrinei tradicijai.

Kita kūryba

Parašė straipsnių ir esė politikos, istorijos, meno ir kultūros klausimais (Du politiniai mesianizmai / Deux messianismes politiques 1927, Iberiška žydų tautos kilmė / Les Origines ibériques du Peuple Juif 1932, Lietuvių tautos kilmė / Les Origines de la Nation lithuanienne 1937).

O. Milašiaus kūrybos meninė ir filosofinė minties vertė pradėta suvokti tik po II pasaulinio karo; 2 kartus išleistas visas O. Milašiaus raštų rinkinys (13 t. 1945–94, 5 t. 1946–70). O. Milašiaus poezijos į lietuvių kalbą išvertė L. Giraitis, V. Mačernis, V. Šiugždinis, A. Vaičiulaitis, T. Venclova, A. Žukauskas ir kiti. Dar išleistos kūrybos rinktinės Poezija (1981, 1996), Vienatve, mano motina (1994), Poemos (1931, 2002), Ars Magna, Slėpiniai ir Misterijos (abu 2002), Sutemų dainos (2012), pasakų vertimų knyga Lietuviškos pasakos (1989).

Atminimo įamžinimas

1966 Prancūzijoje įkurta Milašiaus bičiulių draugija. Pagal O. Milašiaus poeziją sukurta televizijos spektaklis Vilties piligrimai (1989, režisierius R. Kaminskas).

L: J. Grinius O. V. Milašius poetas Kaunas 1930; L. Tapinas Septynios vienatvės Paryžiuje Kaunas 1999; E. Naujokaitienė Oskaras Milašius – mistikas ir hermetinis poetas Kaunas 2001. P: Oskaras Milašius: Lituanistinė ir politinė publicistika / sud. G. Dručkutė Vilnius 2013; Oskaras Milašius: Laiškai / iš prancūzų kalbos vertė G. Dručkutė Vilnius 2020

1

2957

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką