„Ost“ plãnas, Generãlinis „Ost“ plãnas, nacių Vokietijos parengtas Rytų Europos šalių kolonizavimo planas. Buvo grindžiamas poreikiu plėsti aukštesniajai vokiečių rasei tariamai priklausančią gyvybinę erdvę (vokiečių kalba Lebensraum) ir vadinamojo veržimosi į rytus (vokiečių kalba Drang nach Osten) idėjos nacionalsocialistine interpretacija. Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos Ost planas buvo rengiamas 1940–42. Pradėtas vykdyti Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse, Vokietijos okupuotoje SSRS dalyje. Tikslas – suvokietinti arba sunaikinti okupuotų šalių tautas. Ost planą sudarė 2 dalys. Mažasis planas numatė uždavinius, kuriuos ketinta įgyvendinti artimiausioje ateityje, t. y. dar vykstant karui. Didįjį planą numatyta įgyvendinti per 25–30 m., Vokietijai pergalingai baigus karą. Pagal plano I variantą buvo numatyta iš Lenkijos, Baltijos šalių, Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos iškeldinti į Vakarų Sibirą 31 mln. gyventojų (80–85 % lenkų, 75 % baltarusių, 65 % Vakarų Ukrainos, daugumą Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų). II plano variantas, baigtas 1942 03, sukonkretino kolonizavimo objektus, terminus, priemones. Kai kuriuos Baltijos šalių rajonus numatyta ištisai kolonizuoti, kitur numatyta didesnius miestus paversti kolonizacijos atramos punktais. Vakarų Lietuva per 15 m. turėjo tapti vientisa vokiečių kolonistų sritimi, Vilnius ir Šiauliai – kolonizacijos atramos punktais. Į Lietuvą turėjo būti atkelta 235 000 vokiečių. Jiems įkurdinti skirta 1580,6 mln. markių – lėšų planuota išgauti iš Lietuvos gyventojų. Plano III variantas (Bendrasis planas), parengtas H. Himmlerio nurodymu, numatė iš Lenkijos, Baltijos šalių, Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos iškeldinti 51 mln. žmonių. Estiją ir Latviją numatyta ištisai suvokietinti, Lietuvą – visą kolonizuoti: lietuviai, nacių nuomone, rasiniu požiūriu mažiau tiko būti vokietinami – turėjo per daug slaviško kraujo. Planuota galutinai išspręsti vadinamąjį žydų klausimą – visi 6 mln. žydų turėjo būti sunaikinti. Vokietijai II pasaulinį karą pralaimėjus Ost planas liko neįgyvendintas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką