Janónis Osvaldas 1948 11 25Netikiškiai (Svėdasų vlsč.) 2020 12 08 Kaunas, lietuvių bibliografas, pedagogas, kraštotyrininkas. Dr. (social. m.; ped. m. kand. 1979; HP 2004).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1970 baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą (bibliotekininkystę ir bibliografiją). 1976–1979 Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) N. Krupskajos instituto aspirantas (studijavo neakivaizdžiai). 1970–1971 dirbo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (iki 1989 Lietuvos valstybinė respublikinė biblioteka), 1993–2000 – jos Bibliografijos ir knygotyros centre. 1973–1974, 1989–2001, 2002–2004 dirbo Kauno viešojoje bibliotekoje. 1971–1993 dėstė Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (iki 1989 Kauno vakarinis fakultetas), 1981–1982 Bibliotekininkystės ir bibliografijos katedros vedėjas, 1993–2011 – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. 2001–2002 dar dėstė Klaipėdos universitete; profesorius (2005). Nuo 2011 buvo Vilniaus universiteto afilijuotasis profesorius.

Osvaldas Janonis

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: bibliografijos mokslo metodologija, valstybinės ir tautinės bibliografijos teorija, metodologija ir vadyba, bibliografinės apskaitos istorija ir metodika.

Lietuvos bibliografijos C serijos Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1912–1918 metraščių vienas sudarytojų, 1891–1892 ir 1904–1905 metraščių redaktorius, nuo 1999 tarptautinio bibliografijos leidinio ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries ir tarptautinės bibliografinės duomenų bazės BHO: Book History on Line vienas sudarytojų, enciklopedinio žodyno Knygotyra (1997) vienas rengėjų.

Paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių.

Kraštotyros veikla

Tyrinėjo tautos paveldą. Nuo 2012 dalyvavo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos veikloje.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Nacionalinės bibliografijos paraštėje (1993), Bibliografijos mokslas ir praktika XX a. antrojoje pusėje: raidos bruožai (2002), Lietuvos ir išeivijos bibliografijos chronologija (iki 1990 m.) (2007), Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas (su kitais, 2009), Surdegis 1510–1940 metais (2010), Surdegis ir jo apylinkės (2014), Anykščių kraštotyrininkai (su kitais, 2016), Surdegio ir jo apylinkių bajorai: XIX a. II pusė–XX a. pr. ( 2017), Surdegis XV–XX a.: chronologija (2017).

Parengė mokomųjų leidinių.

Sudarė D. Kauno (1999), A. Šeškevičiaus (2004), V. J. Valentos (2011), A. Navickienės (2012), A. Matijošienės (2016) personalines bibliografines rodykles.

Apdovanojimai

Vaclovo Biržiškos premija (1996).

Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2012).

Anykščių rajono garbės pilietis (2019).

Osvaldas Janonis

673

Osvaldas Janonis: literatūros rodyklė (1968–1998) / sud. Julija Zinkevičienė Vilnius 1998; Osvaldas Janonis: autobibliografijos rodyklė (1968–2007) Vilnius 2008.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką