„Pacem in terris“ („Taika žemėje“), popiežiaus Jono XIII enciklika, paskelbta 1963 04 10. Skirta taikos sampratai ir išsaugojimo problemoms. Pacem in terris yra pirmoji enciklika ne tik katalikams, bet visiems geros valios žmonėms. Teigiama, kad taika kaip autonomiška vertybė pripažįstama visų žmonių, ji gali būti sukurta ir įtvirtinta tiktai visiškai gerbiant Dievo nustatytą tvarką – prigimtinį įstatymą, jis turi lemti ne tik pavienių žmonių, bet ir valstybių tarpusavio santykius. Pažymima, kad tiesa, teisingumas, meilė ir laisvė yra taikios visuomenės pagrindas, kalbama apie katalikų dialogo su šiuolaikiniu pasauliu galimybę, iškeliamas visiškas tinkamai kontroliuojamas tautų nusiginklavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką