padalinỹs, laikinasis karinis vienetas. Yra apsupimo, budėjimo, sargybos, žygio ir kiti padaliniai. Apsupimo padalinys – išskleista tam tikruose ruožuose (punktuose) karių grupė, kurios tikslas yra neleisti pašaliniams patekti į saugomą rajoną (objektą) arba išeiti iš jo; skiriamas saugumui garantuoti rengiant kovinį šaudymą, taktikos pratybas su koviniu šaudymu, bombų mėtymu ir raketų leidimu, aviacijai skraidant iš lauko aerodromų ir kitais atvejais. Budėjimo padalinys − kuopa, būrys, priklausantis dalinio dienos tarnybai. Skiriamas dalinio vado įsakymu parai. Tikslas – sustiprinti sargybas, pašalinti gaisro ar kitų gaivalinių nelaimių padarinius. Sargybos padalinys skirtas eiti sargybą. Žygio padalinys – laikinasis karinis darinys, siunčiamas veikiančiajai kariuomenei papildyti. Sudaromas iš mokomuosiuose ir atsarginiuose daliniuose, mokomuosiuose centruose ir poligonuose parengtų karių.

apsupimo padalinys; budėjimo padalinys; sargybos padalinys; žygio padalinys

645

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką