pagrindnė bsena, dalelės ar dalelių sistemos mažiausios energijos stabilioji būsena. Pagrindinė būsena yra nesurištoji ir surištoji, pastaruoju atveju pagrindinės būsenos energija diskrečiais energijos kiekiais yra atskirta nuo aukštesnių, sužadintųjų būsenų energijų. Bendruoju atveju pagrindinės būsenos absoliutinė energijos vertė lygi jonizacijos energijai, kuri reikalinga sąveikaujančių dalelių ryšiams nutraukti. Jeigu žemiausios energijos yra daugiau negu viena būsena, sakoma, kad pagrindinė būsena yra išsigimusi. Pagrindinės būsenos sąvoka vartojama kvantinėje fizikoje, chemijoje, lazerių fizikoje, spektroskopijoje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką