paklaidà, artinio (apytikslės reikšmės) x nuokrypis nuo tikrosios dydžio reikšmės a. Nuokrypio absoliutinis didumas |x  a| yra absoliutinė paklaida, o šios paklaidos ir skaičiaus |a| santykis – santykinė paklaida. Kartais apibūdinant paklaidą nurodomas toks skaičius h, kad |x  a| ≤ h. Skaičius h vadinamas absoliutinės paklaidos rėžiu, skaičius h/|a| – santykinės paklaidos rėžiu. Šių paklaidų rėžiai rodo, koks gali būti didžiausias reikšmės a ir jos artinio x skirtumas. Jeigu paklaida atsiranda matuojant kokio nors fizikinio dydžio (atstumas, tūris, svoris, slėgis, elektriniai rodikliai) vertę, tai ją gali lemti daug atsitiktinių nekontroliuojamų veiksnių (paklaidų teorija). Esant tokiam neapibrėžtumui negalima nurodyti paklaidos rėžio arba jis bus didelis ir mažai informatyvus. Aiškinant matavimą x kaip tam tikro atsitiktinio dydžo X reikšmę ir žinant X tikimybinį skirstinį, parinktam rėžiui h galima nurodyti tikimybę Q = P{|X  a|  h}; ši tikimybė rodo, kuri dalis panašiomis sąlygomis atliktų matavimų x tenkina sąlygą |x  a|  h.

196

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką