pántininkai, pravardinis (nuo žodžio pántis tarimo) rytų aukštaičių panevėžiškių pavadinimas, vartojamas tradicinėje K. Jauniaus ir A. Salio lietuvių kalbos tarmių klasifikacijoje. Pantininkai tvirtapradžius dvigarsius ám, án, ém, én taria kaip bendrinėje kalboje, nekirčiuotus arba tvirtagalius – verčia į ọm, ọn, ẹm, ẹn (vadinamieji šiaurės panevėžiškiai: kọpъs ‘kampas’, rọŋkъ ‘ranka’, tẹmpь ‘tempi’, pẹŋḱólekъ ‘penkiolika’) arba į um, un, im, in (vad. p. panevėžiškiai: kupυs, ruŋkυ, timpı, piŋḱólekυ). Pagal dabartinę (naująją) A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją pantininkų terminas gali būti vartojamas minėtai tarminei izofonai pavadinti.

Lietuvių kalbos tarmės: Chrestomatija Vilnius 1970; A. Salys Raštai t. 4 Roma 1992; A. Girdenis Kalbotyros darbai t. 1 Vilnius 2000.

2563

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką