paradigmà (gr. paradeigma – pavyzdys), kalbos vienetų klasė, priešinama kitoms klasėms pagal paradigminį, arba asociacinį, ryšį. Morfologijoje paradigma vadinama ir kurio nors žodžių kaitybos tipo (linksniuotės, asmenuotės) formų grupė, pasižyminti tam tikrais skirtumais. Pvz., lietuvių kalboje daiktavardžių (i)u linksniuotę sudaro dvi paradigmos, kurios skiriasi viena nuo kitos kai kurių linksnių formomis: u (sūnùs, daugiskaita snūs) ir iu (vasius, daugiskaita vasiai).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką