„Parlamento studijos“

„Parlamento studijos“, periodinis mokslo leidinys, nuo 2004 einantis Vilniuje. 2006 07–2009 05 nebuvo leidžiamas. Leidžia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Nuo 2021 (nr. 31) eina tik elektroniniu formatu (2021 tiražas buvo 250 egzempliorių). Leidinio steigėjai: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos teisės universitetas (nuo 2004 Mykolo Romerio universitetas), Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus pedagoginis universitetas (nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). Lietuvių ir anglų kalbomis skelbia istorijos, politologijos, sociologijos, teisės, informacijos, kalbotyros ir kitų mokslų straipsnius, diskusijas, apžvalgas, recenzijas, istorinius dokumentus, konferencijų pranešimus, susijusius su parlamentarizmo tyrimais. Vyriausieji redaktoriai: A. Ragauskas (2004–09), A. Vaišnys (nuo 2010). Iki 2022 išleisti 32 numeriai.

leidinio Parlamento studijos (2019, nr. 26) viršelis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką