pársai, zoroastrizmo išpažinėjai persai, dėl musulmonų persekiojimų emigravę iš Persijos. Jų religija dar vadinama parsizmu (persų kalba Pars – Persija). Iranėnų civilizacija itin klestėjo valdant Sasanidams (224–642), valstybinė religija buvo zoroastrizmas. Persijos islamizacija prasidėjo 633 į Sasanidų valdomą valstybę įsiveržus arabams (arabų užkariavimai). 7 a. viduryje ji tapo Omejadų valstybės dalimi, iki 10 a. islamą priėmė dauguma Persijos gyventojų. Zoroastrizmo išpažinėjams buvo draudžiama išpažinti savo tikėjimą, musulmonų jie nebuvo pripažįstami vadinamąja rašto tauta arba knygos žmonėmis (kaip judėjai ir krikščionys, kurie galėjo laisvai praktikuoti savo tikėjimą; dimis). Zoroastrizmo išpažinėjams buvo ribojama arba atimama teisė į mokslą, karjerą, lygybę prieš įstatymą, jie buvo verčiami trauktis į periferines prov-jas, priversti gyventi skurde ir atskirtyje. Kada prasidėjo parsų emigracija, tikslių duomenų nėra. Indijoje jie apsigyveno apie 10 a., pirmosios bendruomenės įsikūrė Kathiavare, Gudžarate, nuo 17 a. pradžios aktyviai dalyvauja šalies ekonominėje ir politinėje veikloje. 21 a. pradžioje bendruomenių yra Indijoje (Bombėjuje gyvena apie 70 % Indijos parsų), Irane, Pakistane (daugiausia Karači), Didžiojoje Britanijoje (daugiausia Londone), Kanadoje (daugiausia Toronte, Montréalyje, Britų Kolumbijoje), Jungtinėse Amerikos Valstijose (daugiausia Niujorke, Vašingtone, Kalifornijos valstijoje).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką